wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Szczegóły informacji:

interpelacja

Data: 2013-11-27
Autor: Anna Szczęsna
Treść informacji / streszczenie:
Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się tendencję rosnącą dotyczącą zwolnień lekarskich uczniów różnych typów szkół z zajęć WF. Przyczyny takiego stanu rzeczy definiuje się w różny sposób-mała atrakcyjność lekcji, słabe warunki lokalowe do zajęć, brak sprzętu sportowego, złe warunki sanitarne (brak pryszniców) stres związany z ocenianiem, problemy emocjonalne związane z wiekiem dojrzewania (szczególnie u dziewcząt) czy pop prostu zwykłe lenistwo. Problem zwolnień zauważyło MEN jak i Ministerstwo Sportu i Turystyki, ogłaszając stosowne programy. Minister edukacji ogłosiła rok szkolny 2013/2014 "Rokiem szkoły w ruchu", a minister sportu i turystyki akcję "Stop zwolnieniom w wychowania fizycznego". Wielu dyrektorów szkół także od dawna dostrzega problem, podejmując próby przeciwdziałania. Mając na uwadze co najmniej dobrą bazę lokalowo-sprzętową placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat proszę o podanie statystyk zwolnień lekarskich uczniów w poszczególnych placówkach i sumarycznie w roku szkolnym 2013/2014, wg. stanu na dzień 30 listopada 2013 roku w układzie:
-ilość zwolnień na cały rok szkolny,
ilość zwolnień na 1 semestr,
ilość zwolnień krótszych niż 1 semestr, nie licząc doraźnych od 1-3 tygodni czy z pojedynczych zajęć.
Ponadto proszę dyrektorów jednostek o krótki komentarz do przedstawionej problematyki w kontekście ewentualnie podjętych czy zaplanowanych działań zapobiegawczych.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2014-01-03
Data udostępnienia informacji 2014-01-03