wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Wydane decyzje i pozwolenia:

Data: Tytuł: Autor:
2015-05-09 wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego Tomasz Głowacki
2013-04-02 decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Monika Stelmasik
2013-04-02 decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Monika Stelmasik
2013-01-23 REGIONALNY ZAKŁAD PRZETWARZANIA ODPADÓW - BOGUMIŁÓW Monika Stelmasik
2012-08-10 farma wiatrowa Dobiecin dz. nr ewid. obręb gmina Bełchatów Monika Stelmasik
2012-06-21 decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Monika Stelmasik
2011-05-17 pozwolenie na przebudowę budynku przemysłowego Ewa Każmierska
2011-03-29 pozw. na budowę stacji paliw płynnych Zawady. Ewa Kaźmierska
2010-09-06 wydanie decyzji na przebudowę drogi w gm.Kleszczów Ewa Kaźmierska
2010-08-27 informacja o wydanej decyzji Ewa Kaźmierska
2010-07-12 zmiana proj. budowlanego - blok 858 MW ( PGE Elektrownia) Ewa Kaźmierska
2010-06-11 zatw. projektu budowlanego - wyprowadzenie mocy z bloku PGE Elektrownia Ewa Kaźmierska
2010-04-12 zatw. projektu budowlanego - inst. odsiarczania spalin PGE Elektrownia Ewa Kaźmierska
2010-03-29 zatwierdzenie projektu budowlanego - inst. wychwytywania CO 2 (PGE Elektrownia) Ewa Kaźmierska
2010-03-17 zatwierdzenie projektu budowlanego zakład elektromechaniki i mechaniki sam. Ewa Kaźmierska
2010-03-15 zatwierdzenie projektu budowlanego - hala przemysłowa wraz z infrastrukrurą Ewa Kaźmierska
2010-03-11 zatwierdzenie projektu budowlanego - elektrownia wiatrowa Ewa Kaźmierska
2010-03-08 zatwierdzenie projektu budowlanego - warsztat samochodowy z instalacjami Ewa Kaźmierska
2010-02-26 wydanie decyzji zezwalającej na budowę kanalizacji Ewa Kaźmierska
2009-11-24 zatwierdzenie projektu budowlanego - przebudowa drogi gminnej - Suchcice Ewa Kaźmierska
2009-11-24 zatwierdzenie projektu budowlanego - przebudowa drogi gminnej - Rasy Ewa Kaźmierska
2009-09-29 zatwierdzenie projektu budowlanego - przebudowa drogi gminnej Ewa Kaźmierska
2009-09-09 zatwierdzenie projektu budowlanego - przebudowa kanalizacji ściekowej Ewa Kaźmierska
2009-08-06 zatwierdzenie projektu budowlanego - przebudowa drogi powiatowej Monika Stelmasik
2009-08-05 zatwierdzenie projektu budowlanego - stacja demontażu pojazdów Ewa Kaźmierska
2009-01-27 przebudowa drogi gminnej Ewa Kaźmierska
2009-01-22 pozwolenie na budowę zakładu produkcji naczep i zabudów do samochodów Ewa Kaźmierska
2007-12-27 decyzja zatwierdzająca projekt budowlany - rozdz. elektryczna BOT Elektrownia Mirosław Klimas
2007-12-21 dec. o pozw. na budowę/ rozbiórkę przez Knauf Bauprodukte Polska Mirosław Klimas
2006-06-05 Postanowienie Starosty Bełchatowkiego Starosta Bełchatowski
2006-06-05 Postanowienie Starosty Bełchatowskiego Starosta Bełchatowski
2006-05-10 Postanowienie Starosty Bełchatowskiego Starosta Bełchatowski