wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Powierzanie wykonania zadań publicznych
powierzanie realizacji zadań - (Archiwum)

Data: Tytuł: Autor:
2015-04-28 otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2015 r. Elżbieta Zbonikowska
2015-02-11 rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań w 2015r. z zakresu pomocy społecznej Monika Selerowicz
2015-02-09 konkurs ofert na stanowisko animatora sportu w kompleksie sportowym ORLIK Waldemar Wyczachowski
2014-07-09 Konkurs na wybór realizatora profilaktycznych szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) Anna Niedbała
2013-12-10 konkurs na realizacje zadań publicznych w 2014 roku Monika Selerowicz
2013-12-10 konkurs na wybór realizatora profilaktycznych szczepień Anna Niedbała
2013-02-25 wyniki konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2013r. Monika Selerowicz
2012-09-12 konkurs ofert na wybór realizatora profilaktycznych szczepień Jan Wionczyk
2012-01-24 nabór przedstawicieli org. pozarząd. do udziału w pracach komisji konursowych Monika Selerowicz
2011-12-27 konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia Monika Selerowicz
2011-12-27 konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Monika Selerowicz
2011-12-27 realizacja zadań publicznych w 2012 r Monika Selerowicz
2011-05-24 wyniki konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej . Elżbieta Zbonikowska-Goździewicz
2011-04-14 konkurs ofert na realizację zadań z zakr. rehabilitacji osób niepełnosprawnych Elżbieta Zbonikowska-Goździewicz
2011-03-15 konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej . Elżbieta Zbonikowska-Goździewicz
2010-06-22 konkurs ofert na wykonanie szczepienia ochronnego dziewczynek ur. w 1994r. Kinga Zarzycka
2010-05-28 wyniki konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej Jarosław Brózda
2010-04-14 konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej Elżbieta Zbonikowska- Goździewicz
2010-03-16 wyznaczenie jednostki do usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingu . Jarosław Brózda
2010-02-23 konkurs na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej Elżbieta Zbonikowska- Goździewicz
2010-02-22 wyznaczenie jednostki do usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingu . Andrzej Szafran
2010-01-07 otwarty konkurs na realizację zadania publicznego Kinga Zarzycka
2009-08-12 uzupełnienie do konkursu ofert na wykonanie szczepienia ochronnego dziewczynek Kinga Zarzycka
2009-07-13 konkurs ofert na wykonanie szczepienia ochronnego dziewczynek Kinga Zarzycka
2009-06-16 rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury w 2009r Jarosław Brózda
2009-05-12 OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZN Kinga Zarzycka
2009-04-01 OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Robert Rudnicki
2009-02-27 konkurs na realizację zadań z zakresu podtrzymania tradycji narodowej Agnieszka Lenarczyk
2009-02-27 konkurs na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia Agnieszka Lenarczyk
2009-01-06 Konkurs Ofert na realiz. zadań publ. w 2009r. w zakresie sportu i rekreacji Jarosław Brózda
2008-04-15 konkurs na realizację zadań z zakresu przedsięwzięć kulturalnych i regionalnych Robert Rudnicki
2008-04-11 konkurs ofert na realizację zadania publicznego Hanna Lewicka
2008-03-12 otwarty konkurs na zlecenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Elżbieta Zbonikowska
2008-02-04 powierzenie realizacji zadan z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej Agnieszka Lenarczyk
2007-12-19 powierzenie realizacji zadań z zakresu sportu i rekreacji w 2008r. Robert Rudnicki
2007-04-17 konkurs ofert na realizację przedsięwzięć kulturalnych i zdrow. - 3 zadania Robert Rudnicki
2007-03-15 usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu dla usuwanych pojazdów Andrzej Szafran
2007-02-01 OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZN Agnieszka Lenarczyk