wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa:

Data: Tytuł: Autor:
2015-08-17 Finansowanie, dofinansowanie i współpraca przy realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz edukacji ekologicznej Wojciech Rogoziński
2015-02-11 wyłączenie gruntów z produkcji rolnej Jolanta Pawlikowska
2011-06-08 wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie prawa UE Jolanta Pawlikowska
2011-06-08 wykreślenie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów Jolanta Pawlikowska
2011-06-08 posiadanie chartów rasowych i ich mieszańców Jolanta Pawlikowska
2011-06-08 usunięcie drzew i krzewów Jolanta Pawlikowska
2011-06-08 zmiana użytku gruntów leśnych na rolne Jolanta Pawlikowska
2011-06-08 plan urządzenia lasu Jolanta Pawlikowska
2011-06-08 eksploatacja składowiska odpadów Jolanta Pawlikowska
2011-06-08 informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania Jolanta Pawlikowska
2011-06-08 wydanie karty wędkarskiej Jolanta Pawlikowska
2011-06-08 pozwolenie na wytwarzanie odpadów Jolanta Pawlikowska
2011-06-08 pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do atmosfery Jolanta Pawlikowska
2011-06-08 zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi Jolanta Pawlikowska
2011-06-08 rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia Jolanta Pawlikowska
2011-06-08 zakończenie rekultywacji gruntów Jolanta Pawlikowska
2011-06-08 określenie kierunku rekultywacji gruntów Jolanta Pawlikowska
2011-06-08 rejestracja sprzętu pływającego Jolanta Pawlikowska
2011-06-08 odzysk lub unieszkodliwianie odpadów Jolanta Pawlikowska
2011-06-08 zbieranie lub transport odpadów Jolanta Pawlikowska
2011-06-08 zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga zezwolenia Jolanta Pawlikowska