wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Projekt budżetu :

Data: Tytuł: Autor:
2015-05-25 Opinia RIO dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu w Bełchatowie za 2014 r. Renata Goliment
2015-02-12 Opinia RIO o możliw sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu na 2015 rok. Renata Goliment
2014-12-18 Opinia RIO dotycz projektu budżetu Powiatu w Bełchatowie na 2015 rok Renata Goliment
2014-12-18 Opinia RIO do projektu uchwały WPF oraz mozliw sfinansowania planowanego deficyt Renata Goliment
2014-10-24 Opinia RIO w sprawie wykupu obligacji emitowanych przez Powiat Bełchatowski Renata Goliment
2014-09-23 Opinia RIO z przebiegu wykonania budżetu Powiatu w Bełchatowie za I półrocze 2014r. Renata Goliment
2014-05-09 Opinia RIO dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu w Bełchatowie za 2013 r. Piotr Zimnawoda
2014-02-18 Opinia RIO o możliw sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty na 2014 rok. Małgorzata Grzegorek
2013-12-18 Opinia RIO dotycz projektu budżetu Powiatu w Bełchatowie na 2014 rok Małgorzata Grzegorek
2013-12-18 Opinia RIO do projektu uchwały WPF oraz mozliw sfinansowania planowanego deficyt Małgorzata Grzegorek
2013-12-05 Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty pożyczki Małgorzata Grzegorek
2013-10-03 Opinia RIO z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013r. Małgorzata Grzegorek
2013-07-02 Opinia RIO w sprawie mozliwości wykupu emitowanych obligacji Małgorzata Grzegorek
2013-05-13 Opinia RIO w dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2012rok Małgorzata Grzegorek
2013-01-29 Opinia RIO dot. możliwości sfinan deficytu budżet oraz prawidłow kwoty długu2013 Małgorzata Grzegorek
2012-12-17 Opinia RIO w sprawie projektu budżetu Powiatu na 2013 rok Małgorzata Grzegorek
2012-12-17 Opinia RIO w sprawie mozliwości sfinansowania deficytu budżet Powiatu w 2013 r Małgorzata Grzegorek
2012-12-17 Opinia RIO do projektu uchwał o WPF na 2013r Małgorzata Grzegorek
2012-11-09 Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu długoterminowego Małgorzata Grzegorek
2012-10-25 Opinia RIO z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012r. Małgorzata Grzegorek
2012-06-19 Opinia RIO dotycząca udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2011 rok
2012-05-30 Opinia RIO dotycząca sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2011 r
2012-01-30 Opinia RIO o mozliwości sfinansowania deficytu budżetowego w 2012 roku Małgorzata Grzegorek
2011-12-16 Opinia RIO dotycząca projektu budżetu Powiatu Bełchatowskiego na 2012 rok Małgorzata Grzegorek
2011-12-16 Opinia RIO o możliwości sfin.deficytu budżetowego Powiatu Bełchatowskiego Małgorzata Grzegorek
2011-12-16 Opinia RIO w sprawie WPF Powiatu Bełchatowskiego Małgorzata Grzegorek
2011-10-21 Opinia RIO z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011r. Małgorzata Grzegorek
2011-06-13 Opinia RIO dotycząca udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budże
2011-05-26 Opinia RIO dotycząca sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2010 r
2011-03-23 Opinia RIO o możliwości sfin. deficytu budżetowego oraz planowanej kwoty długu Małgorzata Grzegorek
2011-02-02 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Bełchatowskiego Magdalena Lipska
2011-02-02 Opinia RIO w sprawie WPF Powiatu Bełchatowskiego Magdalena Lipska
2011-01-27 Opinia RIO do projektu budżetu na 2011 r. Magdalena Lipska