wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

akty prawne:

Data: Tytuł: Autor:
2014-12-15 Informacja o o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu przedłożonych komisarzowi wyborczemu sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych Komisarz Wyborczy w Piotrkowie Trybunalskim
2014-09-09 zgłaszanie kandydatów - samorząd 2014
2014-08-27 Komunikat w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
2014-08-27 Zgloszenie kandydata na członka komisji wyborczej - druk
2014-08-27 zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych - druk
2014-08-27 Komunikat w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych
2014-08-26 uchwała w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2014-08-20 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2014-06-11 Uchwała w sprawie podziału powiatu bełchatowskiego na okręgi wyborcze Joanna Pęciak
2014-04-29 Uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podziału obszaru Woj. Łódzkiego na okręgi wyborcze
2014-02-13 Zarządzenie Wojewody Łódzkiego w sprawie ustalenia liczby radnych Agnieszka Kościańska