wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Dni i godziny pracy urzędu:

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie - 1 -

pon.śr.czw.pt. 7.30-15.30
wt.7.30-18.00

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie - 2 -

pon. śr. czw. pt. 7.30-15.30
wt. 7.30-18.00

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie - 3 -

pon.śr.czw.pt. 7.30-15.30
wtorek 7.30-18.00

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie - 4 -

 

Godziny pracy komórek organizacyjnych urzędu

Komórka organizacyjna Dni i godziny pracy Dni i godziny załatwiania spraw w urzędzie
Wydział Finansowo - Księgowy pon.śr.czw.pt. 7.30-15.30 wt. 7.30-17.00
Biuro Rady Powiatu pon.śr.czw.pt. 7.30-15.30
wtorek 7.30-18.00
Przewodniczący Rady Powiatu przyjmuje we wtorki w godz. 16.00-18.00
Biuro Radców Prawnych pon.śr.czw.pt. 7.30-15.30
wtorek 7.30-18.00
pon.śr.czw.pt. 7.30-15.30
wtorek 7.30-18.00
Wydział Administracyjno-Gospodarczy pon.śr.czw.pt. 7.30-15.30
wtorek 7.30-18.00
pon.śr.czw.pt. 7.30-15.30
wtorek 7.30-18.00
Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji pon.śr.czw.pt. 7.30-15.30
wtorek 7.30-18.00
pon.śr.czw.pt. 7.30-15.30
wtorek 7.30-18.00
Wydział Spraw Obywatelskich pon.śr.czw.pt. 7.30-15.30
wtorek 7.30-18.00
pon.śr.czw.pt. 7.30-15.30
wtorek 7.30-18.00

ref.PFRON:
pon.wt.śr.czw.pt. 7.30-15.30
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru pon.śr.czw.pt. 7.30-15.30
wtorek 7.30-18.00
Zesp.uzg.dok.proj.
pon.śr.czw.pt. 7.30-15.30
wt. 7.30-18.00

Pow.ośr.dok.geod.i kart.
pon.śr.czw.pt. 8.00-15.00
wt. 8.00-18.00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa pon.śr.czw.pt. 7.30-15.30
wtorek 7.30-18.00
pon.śr.czw.pt. 7.30-15.30
worek 7.30-18.00
Wydział Komunikacji i Dróg pon.śr.czw.pt. 7.30-15.30
wtorek 7.30-18.00
przerwa 11.40-12.00
pon.śr.czw.pt. 7.30-15.30
wt.7.30-18.00
przerwa 11.40-12.00
Zespół ds. Kontroli Powiatu i Audytu Wewnętrznego pon.śr.czw.pt. 7.30-15.30
wtorek 7.30-17.00
Starosta pon.śr.czw.pt. 7.30-15.30
wt. 9.00-18.00
W sprawach skarg i wniosków Starosta oraz Członkowie Zarządu Powiatu przyjmują we wtorki w godz.13.00-18.00
Wicestarosta pon.śr.czw.pt. 7.30-15.30
wtorek 9.00-18.00
wtorki w godz.13.00-18.00
Zarząd Powiatu
Sekretarz Powiatu pon.śr.czw.pt. 7.30-15.30, wtorek 7.30-15.30
Skarbnik Powiatu pon.śr.czw.pt. 7.30-15.30
wtorek 9.00-17.00
Referat Katastru Nieruchomości pn.śr.czw.pt. 7.30-15.30
wtorek 7.30-18.00
pn.śr.czw.pt. 7.30-15.30
wtorek 7.30-18.00
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pn.śr.czw.pt. 7.30-15.30
wtorek 7.30-18.00
pn.śr.czw.pt. 8.00-15.00
wtorek 8.00-18.00
Referat ds. rejestracji pojazdów pn.śr.czw.pt. 7.30-15.30
wtorek 7.30-18.00
pn.śr.czw.pt.7.30-15.30
wtorek 7.30-18.00

Referat ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, nadzoru nad OSZK, SKP, transportu i dróg pn.śr.czw.pt. 7.30-15.30
wtorek 7.30-18.00
dyżur: pon.śr.czw.pt. 15.30-17.00
przerwa 11.40-12.00
pn.śr.czw.pt. 7.30-15.30
wtorek 7.30-18.00
dyżur: pon.śr.czw.pt. 15.30-17.00
przerwa 11.40-12.00
Zespół ds. Budżetu, Analiz i Sprawozdawczości pon.śr.czw.pt. 7.30-15.30
wtorek 7.30-18.00
Referat ds. Zarządzania Kryzysowego pn., śr., czw., pt. 7:30 - 15:30
wt. 7:30 - 17:00
pn., śr., czw., pt. 7:30 - 15:30
wt. 7:30 - 17:00
Zespół ds. Obsługi Teleinformatycznej pon.śr.czw.pt. 7.30-15.30
wtorek 7.30-18.00
Samodzielne stanowisko ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi pon.wt.śr.czw.pt. 7.30-15.30
Samodzielne Stanowisko ds. BHP pon. 11.30-15.30
śr.czw. 7.30-15.30
Zespół ds. Kadr pon.śr.czw.pt. 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 18.00
pon.śr.czw.pt. 7.30-15.30
wtorek 7.30-18.00
Referat ds. gospodarczych pon.śr.czw.pt. 7.30-15.30
wtorek 7.30-18.00
pon.śr.czw.pt. 7.30-15.30
wtorek 7.30-18.00
Samodzielne Stanowisko - Rzecznik Prasowy pon.śr.czw.pt. 7.30-15.30
wtorek 9.00-17.00
Samodzielne Stanowisko - Asystent/Doradca Starosty
Stanowisko ds. obsługi publikatora BIP i SEMP, ABI
Członek Zarządu