wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Wydział Finansowo - Księgowy
Nazwa skrócona:
Symbol: FN
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie - 1
Pabianicka 17/19
Bełchatów 97-400
Komórka nadrzędna merytorycznie: Skarbnik Powiatu
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Skarbnik Powiatu
Dni i godziny pracy: pon.śr.czw.pt. 7.30-15.30 wt. 7.30-17.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów:

 Przedmiot działania i kompetencje:

Prowadzi sprawy związane z opracowaniem projektu budżetu Powiatu, zapewnia obsługę budżetu Powiatu, nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne Powiatu, sporządza sprawozdania z realizacji zadań budżetowych, prowadzi obsługę finansowo- księgową i sprawozdawczą Starostwa.
Do podstawowych zadań Wydziału należy:
1) opracowanie projektu budżetu Powiatu i uchwał zmieniających. Dokonywanie analiz wykonania budżetu pod kątem zgodności z planem, harmonogramem i zakresem uprawnień do dokonywania wydatków,
2)nadzorowanie prawidłowości opracowania i zatwierdzania planów finansowych jednostek powiatowych,
3)współpraca z wydziałami w zakresie:
a)opracowania i realizacji budżetu oraz sprawozdawczości budżetowej,
b)windykacji należności budżetowych Powiatu i Skarbu Państwa,
c)prowadzonej egzekucji administracyjnej w zakresie problematyki finansowej.
4)współpraca z powiatowymi jednostkami budżetowymi i gospodarstwami pomocniczymi w zakresie opracowania i realizacji budżetu oraz sprawozdawczości budżetowej,
5)sporządzanie:
a)sprawozdań finansowych z wykonania budżetu Powiatu i dochodów Skarbu Państwa,
b)zbiorczych sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej przedsiębiorcom,
c)informacji o zaległościach w regulowaniu należności i zobowiązań przedsiębiorców wobec Skarbu Państwa,
6)prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu oraz gospodarki finansowej Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
7)prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków,
8)prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
9)prowadzenie obsługi kasowej Starostwa,
10)prowadzenie funkcjonalnej kontroli finansowej,
11)obsługa finansowa Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
12)obsługa finansowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
13)współdziałanie z bankami, organami skarbowymProwadzi sprawy związane z opracowaniem projektu budżetu Powiatu, zapewnia obsługę budżetu Powiatu, nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne Powiatu, sporządza sprawozdania z realizacji zadań budżetowych, prowadzi obsługę finansowo- księgową i sprawozdawczą Starostwa.

 Informacje dodatkowe:

 

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 0001-01-01
Data udostępnienia informacji 0001-01-01