wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Wicestarosta
Nazwa skrócona: W
Symbol: W
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie - 1
Pabianicka 17/19
Bełchatów 97-400
Komórka nadrzędna merytorycznie: Rada Powiatu
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Starosta
Dni i godziny pracy: pon.śr.czw.pt. 7.30-15.30
wtorek 9.00-18.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: wtorki w godz.13.00-18.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

Do zadań Wicestarosty należy:
1)koordynowanie pracy podległych Wydziałów w celu realizacji zadań, a w szczególności:
a)akceptowanie planów pracy i ocena ich realizacji,
b)akceptowanie materiałów kierowanych na Zarząd i posiedzenia Komisji Rady,
2)nadzór nad realizacją uchwał Rady i Zarządu oraz nad rozpatrywaniem wniosków Komisji Rady przez podległe Wydziały i powiatowe jednostki organizacyjne,
3)podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskiwania środków do budżetu Powiatu,
4)pełnienie funkcji reprezentacyjnych w imieniu Starosty,
5)uczestnictwo w posiedzeniach Rady i jej organów,
6)wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę,
7)koordynowanie i kontrola pracy następujących Wydziałów Starostwa:
a)Wydziału Architektury i Budownictwa,
b)Wydziału Edukacji,
c)Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru,
d)Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji,
e)Wydziału Komunikacji i Dróg,
f)Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
8)współpraca z następującymi jednostkami organizacyjnymi Powiatu:
a)Szkołami Ponadgimnazjalnymi,
b)Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
c)Centrum Kształcenia Praktycznego,
d)Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Bełchatowie,
e)Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Łękawie,
f)Bursą Szkolną,
g)Powiatowym Zarządem Dróg,
h)Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego.

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

Wicestarosta

 Stanowiska pracy:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2009-04-01
Data udostępnienia informacji 2009-04-01