wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu
Nazwa skrócona: PR
Symbol: PR
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie - 3
Czapliniecka 96
Komórka nadrzędna merytorycznie: Starosta
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Starosta
Dni i godziny pracy: pon.śr.czw.pt. 7.30-15.30
wtorek 7.30-18.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: pon.śr.czw.pt. 7.30-15.30
wtorek 7.30-18.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

Zajmuje się sprawami związanymi z realizacją założeń zawartych w Strategii Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego, monitorowaniem pozyskiwania zewnętrznych funduszy, między innymi funduszy Unii Europejskiej dla realizacji zadań Powiatu. Ponadto, koordynuje wdrażanie Strategii Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego i Planu Rozwoju Lokalnego, pozyskuje środki ze źródeł zewnętrznych oraz współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy.

Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności:
1.W zakresie strategii i rozwoju Powiatu:
1)opracowywanie aktualizacji Programu Rozwoju Lokalnego, jako części wykonawczej do Strategii Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego,
2)opracowanie projektów wieloletnich planów i programów rozwoju określających politykę rozwoju Powiatu i ich aktualizacje,
3)monitorowanie i koordynowanie działań w zakresie efektywnego udziału Powiatu
w programach pomocowych,
4)podejmowanie działań na rzecz współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, w szczególności gminami Powiatu oraz podmiotami gospodarczymi na rzecz integracji i rozwoju Powiatu,
5)podejmowanie działań wspierających rozwój przedsiębiorczości w Powiecie,
6)podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania i łączenia środków na realizację zadań publicznych w Powiecie w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego,
7)współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz rozwoju lokalnego.

2. W zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej i innych funduszy na rzecz Powiatu:
1)monitorowanie informacji na temat ukazujących się programów europejskich, których potencjalnym beneficjentem może być Powiat, jego jednostki organizacyjne oraz organizacje pozarządowe,
2)opracowywanie planów realizacji działań dla projektów nie infrastrukturalnych realizowanych przez Powiat,
3)opracowywanie projektów wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych zadań własnych Powiatu w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego oraz składanie dokumentów w celu ich pozyskania,
4)współpraca z poszczególnymi Wydziałami Starostwa i kierownikami jednostek orgaZajmuje się sprawami związanymi z realizacją założeń zawartych w Strategii Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego, monitorowaniem pozyskiwania zewnętrznych funduszy, między innymi funduszy Unii Europejskiej dla realizacji zadań Powiatu. Ponadto, koordynuje wdrażanie Strategii Rozwoju Powiatu Bełchatowskiego i Planu Rozwoju Lokalnego, pozyskuje środki ze źródeł zewnętrznych oraz współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy.

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

Naczelnik Wydziału PR

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2006-10-20
Data udostępnienia informacji 2006-10-20