wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Zespół ds. Obsługi Teleinformatycznej
Nazwa skrócona: IT
Symbol: IT
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie - 1
Pabianicka 17/19
Bełchatów 97-400
Komórka nadrzędna merytorycznie: Sekretarz Powiatu
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Sekretarz Powiatu
Dni i godziny pracy: pon.śr.czw.pt. 7.30-15.30
wtorek 7.30-18.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów:

 Przedmiot działania i kompetencje:

Do podstawowych zadań Zespołu należy w szczególności:
1)obsługa teleinformatyczna Starostwa,
2)opracowywanie założeń do polityki bezpieczeństwa informacji w Starostwie, wdrożenie i kontrola jej realizacji oraz aktualizacja,
3)organizacja i utrzymanie łączności telefonicznej,
4)nadzór nad instalacjami alarmowymi oraz systemami monitoringu,
5)ochrona systemów i sieci teleinformatycznych przed nieuprawnionym dostępem,
6)zapewnienie warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych,
7)planowanie i koordynacja procesu informatyzacji Starostwa,
8)nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania i sieci informatycznej,
9)nadzór nad infrastrukturą teletechniczną poprzez monitorowanie poszczególnych składników i zasobów systemu informatycznego Starostwa w celu zapewnienia odpowiedniej wydajności, niezawodności oraz wyeliminowania wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń,
10)szkolenie pracowników Starostwa w zakresie prawidłowej obsługi sprzętu komputerowego oraz zasad pracy w systemie informatycznym określonych w polityce bezpieczeństwa,
11)obsługa techniczna strony Biuletynu Informacji Publicznej,
12)organizacja i nadzór nad Systemem Elektronicznego Monitorowania Pracy w Starostwie / SEMP /,
13)przygotowanie warunków technicznych i organizacyjnych do wdrożenia rozwiązań związanych z informatyzacją działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
14)współpraca merytoryczna z komórką organizacyjną Starostwa zajmującą się zakupami sprzętu teleinformatycznego oraz oprogramowania, w zakresie określenia ich parametrów technicznych na stanowiskach pracy.

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

Koordynator Zespołu IT

  Prowadzone tablice informacyjne:

  • Zawiadomienia

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2008-03-14
Data udostępnienia informacji 2008-03-14