wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Biuro Radców Prawnych
Nazwa skrócona: RP
Symbol: RP
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie - 1
Pabianicka 17/19
Bełchatów 97-400
Komórka nadrzędna merytorycznie: Starosta
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Starosta
Dni i godziny pracy: pon.śr.czw.pt. 7.30-15.30
wtorek 7.30-18.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: pon.śr.czw.pt. 7.30-15.30
wtorek 7.30-18.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

Do zadań Biura Radców Prawnych należy w szczególności:
1)wykonywanie obsługi prawnej Rady, Zarządu Powiatu, Wydziałów, i jednostek organizacyjnych Powiatu,
2)udział w opracowaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych, uchwał, zarządzeń
i decyzji Zarządu, Starosty oraz projektów uchwał kierowanych pod obrady Rady Powiatu, opiniowania ich pod względem formalno - prawnym,
3)doradztwo prawne i prowadzenie zastępstwa sądowego,
4)współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego,
5)informowanie Zarządu, Starosty, Wicestarosty, Skarbnika, Sekretarza
oraz Naczelników Wydziałów o zmianach w obowiązującym stanie prawnym,
6)udział w opracowaniu projektu Statutu Powiatu i jego nowelizacji we współpracy
z Wydziałami Starostwa i Sekretarzem Powiatu,
7)udział w opracowywaniu zmian do Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu Pracy Starostwa we współpracy z Wydziałami Starostwa oraz kontrola ich aktualności we współpracy z Sekretarzem Powiatu,
8)dział w posiedzeniach Rady Powiatu.

 Kadra kierownicza:

Koordynator Biura Radców Prawnych

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2009-04-01
Data udostępnienia informacji 2009-04-01