wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Nazwa skrócona: Ochrona Środowiska
Symbol: OS
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Starostwo Powiatowe w Bełchatowie - 2
Pabianicka 34
Bełchatów 97-400
Komórka nadrzędna merytorycznie: Członek Zarządu
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Członek Zarządu
Dni i godziny pracy: pon.śr.czw.pt. 7.30-15.30
wtorek 7.30-18.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: pon.śr.czw.pt. 7.30-15.30
wtorek 7.30-18.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

Zajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu prawa wodnego, geologicznego, ochrony środowiska, ochrony przyrody, rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego, gospodarki leśnej i ochrony gruntów.
Do podstawowych zadań Wydziału należy:
1)W zakresie gospodarki wodnej:
a)prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie ustalania linii brzegu dla wód, poza linią brzegu dla wód granicznych oraz śródlądowych dróg wodnych, na podstawie dostarczonego przez wnioskodawcę projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych,
b)ustanawianie strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej tereny ochrony bezpośredniej, gdy starosta jest organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego dla tego ujęcia,
c)możliwość ustalania szczegółowych zakresów i terminów utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, gdy starosta jest organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego,
d)możliwość nakazania przywrócenia stanu poprzedniego w przypadku wykonania na wale przeciwpowodziowym lub jego pobliżu, albo na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią robót lub innych czynności, które mogą utrudnić ochronę przed powodzią, a nie zostały objęte stosowną decyzją,
e)wydawanie pozwolenia wodnoprawnego, z wyłączeniem kompetencji zastrzeżonych dla wojewody,
f)wygaszanie, cofanie lub ograniczanie pozwolenia wodnoprawnego, orzekanie o przeniesieniu prawa własności urządzenia wodnego na własność właściciela wody, gdy starosta jest organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego,
g)wzywanie zakładu do usunięcia zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej,w wyniku których może powstać stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi albo zwierząt, bądź środowisku, gdy starosta jest organem właściwm do wydania pozwolenia wodnoprawnego,
h)możliwość unieruchomienia zakładu lub jego części do czasu usunięcia zaniedbań,
i)zatwierdzanie statutu spółki wodnej, wyzwanie do usunięcia niezgodności statutu z prawem, dokonywanie w drodze decyzji zmian statutu spółki wodnej,
j)sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalZajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu prawa wodnego, geologicznego, ochrony środowiska, ochrony przyrody, rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego, gospodarki leśnej i ochrony gruntów.
Do podstawowych zadań Wydziału należy:
1)W zakresie gospodarki wodnej:
a)prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie ustalania linii brzegu dla wód, poza linią brzegu dla wód granicznych oraz śródlądowych dróg wodnych, na podstawie dostarczonego przez wnioskodawcę projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych,
b)ustanawianie strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej tereny ochrony bezpośredniej, gdy starosta jest organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego dla tego ujęcia,
c)możliwość ustalania szczegółowych zakresów i terminów utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, gdy starosta jest organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego,
d)możliwość nakazania przywrócenia stanu poprzedniego w przypadku wykonania na wale przeciwpowodziowym lub jego pobliżu, albo na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią robót lub innych czynności, które mogą utrudnić ochronę przed powodzią, a nie zostały objęte stosowną decyzją,
e)wydawanie pozwolenia wodnoprawnego, z wyłączeniem kompetencji zastrzeżonych dla wojewody,
f)wygaszanie, cofanie lub ograniczanie pozwolenia wodnoprawnego, orzekanie o przeniesieniu prawa własności urządzenia wodnego na własność właściciela wody, gdy starosta jest organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego,
g)wzywanie zakładu do usunięcia zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej,w wyniku których może powstać stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi albo zwierząt, bądź środowisku, gdy starosta jest organem właściwm do wydania pozwolenia wodnoprawnego,
h)możliwość unieruchomienia zakładu lub jego części do czasu usunięcia zaniedbań,
i)zatwierdzanie statutu spółki wodnej, wyzwanie do usunięcia niezgodności statutu z prawem, dokonywanie w drodze decyzji zmian statutu spółki wodnej,
j)sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalZajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu prawa wodnego, geologicznego, ochrony środowiska, ochrony przyrody, rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego, gospodarki leśnej i ochrony gruntów.
Do podstawowych zadań Wydziału należy:
1)W zakresie gospodarki wodnej:
a)prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie ustalania linii brzegu dla wód, poza linią brzegu dla wód granicznych oraz śródlądowych dróg wodnych, na podstawie dostarczonego przez wnioskodawcę projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych,
b)ustanawianie strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej tereny ochrony bezpośredniej, gdy starosta jest organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego dla tego ujęcia,
c)możliwość ustalania szczegółowych zakresów i terminów utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, gdy starosta jest organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego,
d)możliwość nakazania przywrócenia stanu poprzedniego w przypadku wykonania na wale przeciwpowodziowym lub jego pobliżu, albo na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią robót lub innych czynności, które mogą utrudnić ochronę przed powodzią, a nie zostały objęte stosowną decyzją,
e)wydawanie pozwolenia wodnoprawnego, z wyłączeniem kompetencji zastrzeżonych dla wojewody,
f)wygaszanie, cofanie lub ograniczanie pozwolenia wodnoprawnego, orzekanie o przeniesieniu prawa własności urządzenia wodnego na własność właściciela wody, gdy starosta jest organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego,
g)wzywanie zakładu do usunięcia zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej,w wyniku których może powstać stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi albo zwierząt, bądź środowisku, gdy starosta jest organem właściwm do wydania pozwolenia wodnoprawnego,
h)możliwość unieruchomienia zakładu lub jego części do czasu usunięcia zaniedbań,
i)zatwierdzanie statutu spółki wodnej, wyzwanie do usunięcia niezgodności statutu z prawem, dokonywanie w drodze decyzji zmian statutu spółki wodnej,
j)sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalZajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu prawa wodnego, geologicznego, ochrony środowiska, ochrony przyrody, rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego, gospodarki leśnej i ochrony gruntów.

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

Naczelnik Wydziału OS

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2009-04-01
Data udostępnienia informacji 2009-04-01