wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Kierownictwo urzędu i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Adam Baryła Członek Zarządu (CZ)
Marek Bystrzycki Koordynator Biura Radców Prawnych (RP)
Bogdan Czarnecki Koordynator Zespołu IT (IT)
Barbara Dobkowska Członek Zarządu (CZ)
Małgorzata Filipek Naczelnik Wydziału AG (AG)
Agnieszka First Naczelnik Wydziału PR (PR)
Krzysztof Gajda Naczelnik Wydziału KD (KD)
Krzysztof Gajda Członek Zarządu (CZ)
Tomasz Głowacki Kierownik Referatu ds. Edukacji Ekologicznej (OS 1)
Nina Greń-Szymczak Koordynator Zespołu ds. Budżetu, Analiz i Sprawozdawczości (BA)
Grzegorz Gryczka Wicestarosta (W)
Jolanta Hejak Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (GK 2)
Marcin Klimaszewski Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego (WO 1)
Arkadiusz Kubik Naczelnik Wydziału WE (WE)
Magdalena Lipska Skarbnik Powiatu (SP)
Grzegorz Malicki Sekretarz Powiatu (SK)
Barbara Mikła Naczelnik Wydziału FN (FN)
Justyna Pasiek Koordynator Zespołu KP - Audytor Wewnętrzny (KP)
Jolanta Pawlikowska Naczelnik Wydziału OS (OS)
Joanna Pęciak Naczelnik Biura Rady (BR)
Małgorzata Piotrowska Naczelnik Wydziału GK - Geodeta Powiatowy (GK)
Jacek Retkiewicz Naczelnik Wydziału WZ (WZ)
Monika Stelmasik Naczelnik Wydziału AB (AB)
Danuta Stopka Przewodniczący Zespołu (PZ)
Andrzej Szafran Kierownik Referatu ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, nadzoru nad OSZK,SKP, transportu i dróg (KD 2)
Strona 1 z 2 (30 pracowników)Poprzednia[1]2Następna
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Małgorzata Adamczyk ds. administracyjno -gospodarczych (AG 1.1)
Justyna Antczak ds. rejestracji pojazdów (KD 1.1)
Dorota Augustyniak ds. architektury i budownictwa dla Gminy Drużbice (AB 3)
Magdalena Bara ds. przygotowania dokumentacji zamówień publicznych (WZ 2)
Bożena Baranowska ds. obsługi organizacyjno-administracyjnej placówek oświatowych oraz szkół i placówek niepublicznych (WE 2)
Mariola Barańska ds. ewidencji gruntów i budynków (GK 1.2)
Beata Baryła ds. rejestracji pojazdów z terenu gminy Kleszczów (KD 1.4)
Adam Baryła Członek Zarządu (CZ)
Marta Bąk ds. architektury i budownictwa dla Miasta Bełchatowa (AB 7)
Kornel Bednarek ds. wojskowo-obronnych i szkoleń (WO 1.2)
Aneta Bednarska ds. geologii i gospodarki wodnej (OS 5)
Joanna Biegańska Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZ 1)
Barbara Błachowicz-Bielicka ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (WS 1)
Elżbieta Błaszczyk ds. rejestracji pojazdów (KD 1.1)
Danuta Błaszczyk ds. obsługi kasowej (FN 9)
Tomasz Błaszczyk ds. gospodarczych (AG 1.4)
Maria Bogacka ds. obsługi prawnej-radca prawny (RP 1)
Magdalena Bolonek ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (WS 1)
Krzysztof Borowski Rzecznik Prasowy (RzP)
Katarzyna Brandt pracownik socjalny PZ (PZ 3)
Alfreda Buczek ds. gospodarowania mieniem Powiatu (AG 6)
Marek Bystrzycki Koordynator Biura Radców Prawnych (RP)
Adam Chęciński ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (WS 1)
Małgorzata Chodorowicz ds. rejestracji pojazdów (KD 1.1)
Karolina Ciszewska ds. obsługi Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów (RzK 1)
Strona 1 z 8 (191 pracowników)Poprzednia[1]2345678Następna
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Małgorzata Adamczyk ds. administracyjno -gospodarczych (AG 1.1)Referat ds. gospodarczych
Justyna Antczak ds. rejestracji pojazdów (KD 1.1)Referat ds. rejestracji pojazdów
Dorota Augustyniak ds. architektury i budownictwa dla Gminy Drużbice (AB 3)Wydział Architektury i Budownictwa
Magdalena Bara ds. przygotowania dokumentacji zamówień publicznych (WZ 2)Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji
Bożena Baranowska ds. obsługi organizacyjno-administracyjnej placówek oświatowych oraz szkół i placówek niepublicznych (WE 2)Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Mariola Barańska ds. ewidencji gruntów i budynków (GK 1.2)Referat Katastru Nieruchomości
Beata Baryła ds. rejestracji pojazdów z terenu gminy Kleszczów (KD 1.4)Referat ds. rejestracji pojazdów
Adam Baryła Członek Zarządu (CZ) Zarząd Powiatu
Marta Bąk ds. architektury i budownictwa dla Miasta Bełchatowa (AB 7)Wydział Architektury i Budownictwa
Kornel Bednarek ds. wojskowo-obronnych i szkoleń (WO 1.2)Referat ds. Zarządzania Kryzysowego
Aneta Bednarska ds. geologii i gospodarki wodnej (OS 5)Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Joanna Biegańska Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZ 1)Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Barbara Błachowicz-Bielicka ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (WS 1)Wydział Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa
Elżbieta Błaszczyk ds. rejestracji pojazdów (KD 1.1)Referat ds. rejestracji pojazdów
Danuta Błaszczyk ds. obsługi kasowej (FN 9)Wydział Finansowo - Księgowy
Tomasz Błaszczyk ds. gospodarczych (AG 1.4)Referat ds. gospodarczych
Maria Bogacka ds. obsługi prawnej-radca prawny (RP 1)Biuro Radców Prawnych
Magdalena Bolonek ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (WS 1)Wydział Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa
Krzysztof Borowski Rzecznik Prasowy (RzP)Samodzielne Stanowisko - Rzecznik Prasowy
Katarzyna Brandt pracownik socjalny PZ (PZ 3)Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Alfreda Buczek ds. gospodarowania mieniem Powiatu (AG 6)Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Marek Bystrzycki Koordynator Biura Radców Prawnych (RP)Biuro Radców Prawnych
Adam Chęciński ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (WS 1)Wydział Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa
Małgorzata Chodorowicz ds. rejestracji pojazdów (KD 1.1)Referat ds. rejestracji pojazdów
Karolina Ciszewska ds. obsługi Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów (RzK 1)Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
Strona 1 z 8 (191 pracowników)Poprzednia[1]2345678Następna
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Zwiń]2014
 [Zwiń]Kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych
   Piotr Zimnawoda (Prezes Zarządu PKS)   2014-07-08
 [Rozwiń]Radny Powiatu
 [Rozwiń]Starosta, Wicestarosta, członkowie Zarządu Powiatu
[Rozwiń]2013
[Rozwiń]2012
[Rozwiń]2011
[Rozwiń]2010
[Rozwiń]2009
[Rozwiń]2008
[Rozwiń]2007
[Rozwiń]2006
[Rozwiń]2005
[Rozwiń]2004
[Rozwiń]2003
[Rozwiń]2002