wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Informacja szczegółowa o wybranej osobie

Imię i nazwisko: Barbara Rękawica
Nazwa stanowiska: ds. udostępniania danych z zasobu ODGiK
Od kiedy zatrudniony: 1998-08-18
Poziom wykształcenia: Policealne
Telefon kontaktowy: 44 635 86 59

Historia zatrudnienia / zajmowane stanowiska

Nazwa 
Od dnia: 
Do dnia: 
ds. udostępniania danych z zasobu ODGiK 1998-01-01(brak danych)

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2010-07-16
Data udostępnienia informacji 2010-07-16