wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
2015-07-08 Decyzja Starosty Bełchatowskiego NIE Uchwalony obowiązujący
57/2015 2015-06-25 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa NIE Uchwalony obowiązujący
52/2015 2015-06-01 w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w kadencji na lata 2015-2019 NIE Uchwalony obowiązujący
50/2015 2015-05-14 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości Skarbu Państwa NIE Uchwalony obowiązujący
49/2015 2015-05-06 w sprawie wyznaczenia przewodniczacego oraz członków komisji przetargowej do wykonywania czynności zwiazanych z przeprowadzeniem w 2015 r. przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa NIE Uchwalony obowiązujący
46/2015 2015-04-17 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 8/2015 na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Koordynatora Zespołu ds. Gospodarczych w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie NIE Uchwalony obowiązujący
44/2015 2015-04-14 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości Skarbu Państwa NIE Uchwalony obowiązujący
42/2015 2015-04-08 w sprawie ogłoszenia naboru zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych NIE Uchwalony obowiązujący
41/2015 2015-04-03 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 7/2015 na wolne stanowisko pracy ds.weryfikacji opracowań przyjmowanych do zasobu w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru - Referacie Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie NIE Uchwalony obowiązujący
40/2015 2015-04-03 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 6/2015 na wolne kierownicze stanowiskourzędnicze - Koordynatora Zespołu ds. Gospodarczych w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie NIE Uchwalony obowiązujący
39/2015 2015-04-03 w sprawie powołania Komisji ds. Naboru na potrzeby rozstrzygnięcia naboru nr 5/2015 na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Naczelnika Wydziału Skarbu i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie NIE Uchwalony obowiązujący
37/2015 2015-04-01 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości Skarbu Państwa NIE Uchwalony obowiązujący
36/2015 2015-04-01 w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa NIE Uchwalony obowiązujący
35/2015 2015-04-01 w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa NIE Uchwalony obowiązujący
38/2015 2015-03-31 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa oddanej w trwały zarząd NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia