wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie - Budżet jednostki i jego realizacja

Informacje:

Data Tytuł Autor informacji
2015-04-22 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca 2015 roku Nina Greń-Szymczak
2015-04-22 Rb 27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorzadu terytorialnego od początku roku do dnia 31.03.2015 r. Nina Greń-Szymczak
2015-04-22 Rb 28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorzadu terytorialnego od początku roku do dnia 31.03.2015 r. Nina Greń-Szymczak
2015-04-22 Rb N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych I kwartał 2015 r. Nina Greń-Szymczak
2015-04-22 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2015 r. Nina Greń-Szymczak
2015-02-20 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do 31 grudnia 2014 r. Magdalena Lipska
2015-02-20 Rb 27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorzadu terytorialnego od początku roku do dnia 31.12.2014 r. Magdalena Lipska
2015-02-20 Rb 28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorzadu terytorialnego od początku roku do dnia 31.12.2014 r. Magdalena Lipska
2015-02-20 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2014 r. Magdalena Lipska
2015-02-20 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2014 r. Magdalena Lipska
2014-10-29 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do 30 września 2014 Magdalena Lipska
2014-10-16 Rb 27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorzadu terytorialnego I półrocze 2014 r. Magdalena Lipska
2014-10-16 Rb 28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorzadu terytorialnego I półrocze 2014 r. Magdalena Lipska
2014-10-16 Rb N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych II kwartał 2014 r. Magdalena Lipska
2014-10-16 Rb Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancju II kwartał 2014 r. Magdalena Lipska
2014-07-22 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do 30 czerwca 2014 r. Magdalena Lipska
2014-04-28 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do 31 marca 2014 r. Magdalena Lipska
2014-02-24 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do 31 grudnia 2013 Magdalena Lipska
2013-10-23 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do 30 września 2013 Magdalena Lipska
2013-07-26 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do 30 czerwiec 2013 Magdalena Lipska
2013-04-23 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do 31 marca 2013 Magdalena Lipska
2013-02-22 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do 31 grudnia 2012 Magdalena Lipska
2012-12-31 Rb 27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorzadu terytorialnego za 2012 rok Magdalena Lipska
2012-12-31 Rb 28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorzadu terytorialnego za 2012 rok Magdalena Lipska
2012-12-31 Rb N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych IV kw. 2012 r. Magdalena Lipska
2012-12-31 Rb Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancju IV kw 2012 r. Magdalena Lipska
2012-10-23 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do 30 września 2012 Magdalena Lipska
2012-07-31 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do 30 czerwca 2012 Magdalena Lipska
2012-04-24 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do 31 marca 2012 Magdalena Lipska
2012-02-22 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do 31 grudnia 2011 Magdalena Lipska
2011-10-20 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do 30 września 2011 Magdalena Lipska
2011-07-25 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do 30 czerwca 2011 Magdalena Lipska
2011-04-22 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do 31 marca 2011 Magdalena Lipska
2011-03-07 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IV kwartały 2010 Magdalena Lipska
2010-11-09 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do 30 września 2010 Magdalena Lipska
2010-07-23 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do 30 czerwca 2010 Magdalena Lipska
2010-05-28 informacja o wykonaniu budżetu za 2009 r Magdalena Lipska
2010-04-30 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do 31 marca 2010 Magdalena Lipska
2010-02-25 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do 31 grudnia 2009 Wanda Lis
2009-10-26 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za III kwartały 2009 Magdalena Lipska
2009-07-30 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I półrocze. 2009 Magdalena Lipska
2009-05-20 informacja o: wyk. budżetu, otrzymanych i udzielonych dotacjach, pom. publiczn Magdalena Lipska
2009-04-29 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do 31 marca 2009 Magdalena Lipska
2009-03-19 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do 31 grudnia 2008 Wanda Lis
2008-10-28 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do 30 września 2008 Wanda Lis
2008-07-25 Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I połrocze 2008 Wanda Lis
2008-04-28 kwartalne sprawozdanie za I kwartał 2008 r Wanda Lis