wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Referat ds. gospodarczych
Symbol stanowiska: AG 1
Nazwa stanowiska: Kierownik Referatu Gospodarczego

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

1.Kierowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników, przygotowywanie zakresów czynności, harmonogramów pracy oraz dokonywanie okresowej oceny pracy podległych pracowników.
2.Administrowanie budynkami biurowymi Starostwa, prowadzenie książki obiektu oraz nadzór nad terminowym przeprowadzaniem przeglądów w budynkach Starostwa.
3.Prowadzenie rejestru umów w zakresie realizowanych przez Wydział zadań.
4.Obciążanie Urzędu Miasta oraz PINB za użytkowanie pomieszczeń (wystawianie faktur).
5.Prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem odpadów niebezpiecznych.
6.Prowadzenie rejestru wystawionych faktur.
7.Rozpisywanie faktur dla wydziału GK (dotyczy energii cieplnej, elektrycznej, wody i śmieci).
8.Nadzór nad wystawianiem faktur obciążeniowych dla pracowników za rozmowy prywatne z aparatów służbowych.
9.Bieżące rozliczanie wydatków ponoszonych przez kierowców, rozliczanie kart drogowych, kontrola i nadzór nad przestrzeganiem norm zużycia paliwa.
10.Dysponowanie taborem samochodowym, organizacja pracy kierowców, organizacja wyjazdów służbowych.
11.Przygotowywanie projektów Zarządzeń Starosty i uchwał na posiedzenie Zarządu w zakresie realizowanych przez referat zadań.
12.Przygotowywanie projektów umów i pism w zakresie prowadzonych spraw.
13.Prowadzenie teczek spraw prowadzonych przez Wydział.
14.Wdrażanie instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Wydziale.
15.Przygotowywanie dokumentacji w ramach zamówień publicznych w celu realizowania zadań merytorycznych Wydziału.
16.Realizacja zawartych umów dotyczących zakupu energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wywozu śmieci, wody i ścieków).
17.Nadzór nad sprawnością systemu hydraulicznego, elektrycznego, węzłem cieplnym, piecem gazowym.
18.Nadzór nad zabezpieczeniem informacji wizualnej dla interesantów poprzez stałe nadzorowanie aktualizacji zmian na tablicach informacyjnych.
19.Rozliczanie zaliczek pracowników Wydziału.
20.Współpraca z Biurem Rady Powiatu w zakresie wykonywania zadań związanych z wyborami i refer1.Kierowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników, przygotowywanie zakresów czynności, harmonogramów pracy oraz dokonywanie okresowej oceny pracy podległych pracowników.
2.Administrowanie budynkami biurowymi Starostwa, prowadzenie książki obiektu oraz nadzór nad terminowym przeprowadzaniem przeglądów w budynkach Starostwa.
3.Prowadzenie rejestru umów w zakresie realizowanych przez Wydział zadań.
4.Obciążanie Urzędu Miasta oraz PINB za użytkowanie pomieszczeń (wystawianie faktur).
5.Prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem odpadów niebezpiecznych.
6.Prowadzenie rejestru wystawionych faktur.
7.Rozpisywanie faktur dla wydziału GK (dotyczy energii cieplnej, elektrycznej, wody i śmieci).
8.Nadzór nad wystawianiem faktur obciążeniowych dla pracowników za rozmowy prywatne z aparatów służbowych.
9.Bieżące rozliczanie wydatków ponoszonych przez kierowców, rozliczanie kart drogowych, kontrola i nadzór nad przestrzeganiem norm zużycia paliwa.
10.Dysponowanie taborem samochodowym, organizacja pracy kierowców, organizacja wyjazdów służbowych.
11.Przygotowywanie projektów Zarządzeń Starosty i uchwał na posiedzenie Zarządu w zakresie realizowanych przez referat zadań.
12.Przygotowywanie projektów umów i pism w zakresie prowadzonych spraw.
13.Prowadzenie teczek spraw prowadzonych przez Wydział.
14.Wdrażanie instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Wydziale.
15.Przygotowywanie dokumentacji w ramach zamówień publicznych w celu realizowania zadań merytorycznych Wydziału.
16.Realizacja zawartych umów dotyczących zakupu energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wywozu śmieci, wody i ścieków).
17.Nadzór nad sprawnością systemu hydraulicznego, elektrycznego, węzłem cieplnym, piecem gazowym.
18.Nadzór nad zabezpieczeniem informacji wizualnej dla interesantów poprzez stałe nadzorowanie aktualizacji zmian na tablicach informacyjnych.
19.Rozliczanie zaliczek pracowników Wydziału.
20.Współpraca z Biurem Rady Powiatu w zakresie wykonywania zadań związanych z wyborami i refer1.Kierowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników, przygotowywanie zakresów czynności, harmonogramów pracy oraz dokonywanie okresowej oceny pracy podległych pracowników.
2.Administrowanie budynkami biurowymi Starostwa, prowadzenie książki obiektu oraz nadzór nad terminowym przeprowadzaniem przeglądów w budynkach Starostwa.
3.Prowadzenie rejestru umów w zakresie realizowanych przez Wydział zadań.
4.Obciążanie Urzędu Miasta oraz PINB za użytkowanie pomieszczeń (wystawianie faktur).
5.Prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem odpadów niebezpiecznych.
6.Prowadzenie rejestru wystawionych faktur.
7.Rozpisywanie faktur dla wydziału GK (dotyczy energii cieplnej, elektrycznej, wody i śmieci).
8.Nadzór nad wystawianiem faktur obciążeniowych dla pracowników za rozmowy prywatne z aparatów służbowych.
9.Bieżące rozliczanie wydatków ponoszonych przez kierowców, rozliczanie kart drogowych, kontrola i nadzór nad przestrzeganiem norm zużycia paliwa.
10.Dysponowanie taborem samochodowym, organizacja pracy kierowców, organizacja wyjazdów służbowych.
11.Przygotowywanie projektów Zarządzeń Starosty i uchwał na posiedzenie Zarządu w zakresie realizowanych przez referat zadań.
12.Przygotowywanie projektów umów i pism w zakresie prowadzonych spraw.
13.Prowadzenie teczek spraw prowadzonych przez Wydział.
14.Wdrażanie instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w Wydziale.
15.Przygotowywanie dokumentacji w ramach zamówień publicznych w celu realizowania zadań merytorycznych Wydziału.
16.Realizacja zawartych umów dotyczących zakupu energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wywozu śmieci, wody i ścieków).
17.Nadzór nad sprawnością systemu hydraulicznego, elektrycznego, węzłem cieplnym, piecem gazowym.
18.Nadzór nad zabezpieczeniem informacji wizualnej dla interesantów poprzez stałe nadzorowanie aktualizacji zmian na tablicach informacyjnych.
19.Rozliczanie zaliczek pracowników Wydziału.
20.Współpraca z Biurem Rady Powiatu w zakresie wykonywania zadań związanych z wyborami i refer

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2010-03-18
Data udostępnienia informacji 2010-03-18