wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Powiat Bełchatów

STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Referat ds. gospodarczych
Symbol stanowiska: AG 1.1
Nazwa stanowiska: ds. administracyjno -gospodarczych

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

1.Rejestracja w systemie elektronicznego monitorowania pracy i opisywanie faktur zewnętrznych wpływających do Wydziału.
2.Przygotowywanie projektów umów i pism w zakresie prowadzonych spraw.
3.Prowadzenie gospodarki pieczęciami.
4.Prowadzenie spraw związanych z prenumeratą czasopism i zakupem książek.
5.Prowadzenie rejestru osób ubiegających się o zwrot kosztów zakupu okularów.
6.Gospodarowanie drukami, formularzami i materiałami biurowymi.
7.Dokonywanie zakupów dla potrzeb Starostwa (środki trwałe, wyposażenie, materiały, sprzęt i pomoce biurowe, środki czystości oraz artykuły papiernicze).
8.Aktualizacja i konserwacja oznakowania znajdującego się w budynku Starostwa (tablice informacyjne ogólne, imienne tabliczki przy drzwiach pokoi itp.).
9.Analizowanie otrzymanych z Zespołu IT bilingów rozmów telefonicznych z aparatów służbowych i przekazywanie informacji o wartości rozmów prywatnych do Wydziału Finansowo - Księgowego zgodnie z Zarządzeniem Starosty.
10.Wystawianie faktur obciążeniowych pracownikom za rozmowy z telefonów komórkowych zgodnie z Zarządzeniem Starosty.
11.Sporządzanie analizy zakupów artykułów biurowych i środków czystości.
12.Prowadzenie spraw związanych z gwarancjami na zakupione środki trwałe i wyposażenie.
13.Prowadzenie spraw związanych z konserwacją urządzeń, maszyn i sprzętu biurowego - sporządzanie projektów umów oraz prowadzenie rejestrów wykonanych prac.
14.Prowadzenie rejestru prac wykonanych przez zewnętrznych kontrahentów.
15.Przygotowywanie protokołów zdawczo - odbiorczych dokumentacji przeznaczonej do archiwum zakładowego z zakresu merytorycznych zadań Wydziału.
16.Przyjmowanie korespondencji wpływającej do Starostwa, wprowadzanie jej do systemu elektronicznego monitorowania pracy.
17.Współpraca i zastępstwo na stanowisku ds. obsługi punktu informacyjnego.
18.Współpraca z pracownikami gospodarczymi i sprzątaczkami w zakresie przekazywania niezbędnego do pracy wyposażenia, materiałów i środków czystości.
19.Wydawanie materiałów biurowych pracownikom Starostwa.

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2010-03-18
Data udostępnienia informacji 2010-03-18