wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Zbuczyn

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Herb jednostki
Pełna nazwa jednostki: Gmina Zbuczyn
Adres jednostki: 08-106 Zbuczyn, Jana Pawła II 1
Kod terytorialny GUS: 1426132
NIP: 821-16-61-613
REGON: 000551289
Numer rachunku bankowego: Międzygminny Bank Spółdzielczy w Zbuczynie 36 9198 0003 0000 0101 2000 0003
Liczba mieszkańców: 10230
Powierzchnia ogółem (km2): 210
Aktualizacja stanu wg stanu na dzień: 2009-12-31
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP: Maria Konstańczuk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji: Maria Konstańczuk
Data wytworzenia informacji: 2004-02-23
Data udostępnienia informacji: 2004-02-23

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Tomasz Hapunowicz
Od kiedy zatrudniony w urzędzie: 2010-12-02
Czy pracownik urzędu: Tak
Poziom wykształcenia: Wyższe
Adres e-mail:
Szczegółowe informacjie o kierowniku jednostki: Pokaż

 Radni oraz okręgi wyborcze

Liczba radnych - ogółem: 15
Liczba Radnych - od nowej kadencji: 15
Liczba okręgów wyborczych: 13

 Granice okręgów wyborczych

Nr 1: Karcze, Zbuczyn, Zdany;
Nr 2: Grodzisk, Łęcznowola, Pogonów;
Nr 3: Kwasy, Tchórzew, Tchórzew-Plewki, Wólka Kamienna;
Nr 4: Cielemęc, Czuryły, Lucynów, Olędy, Tarcze;
Nr 5: Bzów, Choja, Rzążew;
Nr 6: Januszówka, Rówce, Smolanka;
Nr 7: Dziewule;
Nr 8: Borki-Kosy, Chromna, Jasionka;
Nr 9: Krzesk-Królowa Niwa, Wesółka;
Nr 10: Grochówka, Tęczki, Maciejowice;
Nr 11: Krzesk-Majątek, Stary Krzesk, Zawady;
Nr 12: Borki-Wyrki, Lipiny, Ługi-Rętki, Ługi Wielkie;
Nr 13: Modrzew, Izdebki-Błażeje, Izdebki-Kosny, Izdebki-Kośmidry, Izdebki-Wąsy, Sobicze.

 Informacje dotyczące bezrobocia

Liczba bezrobotnych - ogółem: 216
Liczba bezrobotnych - z prawem do zasiłku: 0
Stopa bezrobocia: 7,9
Aktualizacja danych wg stanu na dzień: 2008-08-31

 Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych

Rada Gminy obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

 Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych

Stanowienie aktów publicznoprawnych należy do kompetencji Rady Gminy Zbuczyn

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Maria Konstańczuk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Maria Konstańczuk
Data wytworzenia informacji 2003-06-23
Data udostępnienia informacji 2003-06-23