wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Zbuczyn

Szczegóły informacji:

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu marki Volkswagen Transporter 2.4D sam.sanit.

Data: 2007-06-21
Autor: Stanisław Biardzki
Treść informacji / streszczenie:
Wójt Gminy Zbuczyn
ul.Jana Pawła II 1, 08-106 Zbuczyn,
ogłasza przetarg ustny na sprzedaż samochodu
I. Miejsce przetargu - Urząd Gminy Zbuczyn, ul.Jana Pawła II 1, Zbuczyn, pok. 23. Termin przetargu 12 lipca 2007 r. godz. 10:00
II. Samochód można oglądać od 27 czerwca do 11 lipca 2007 r. w dni pracy Urzędu Gminy (pon.-pt.) od 8 do 16 pod siedzibą Urzędu po uprzednim telefonicznym umówieniu - tel. 025 6416390.
III. Przedmiotem sprzedaży jest samochód marki Volkswagen Transporter 2.4D samochód specjalny sanitarny, rok produkcji 1999, dop. masa całkowita 2800 kg, dop. ładowność 545 kg, liczba miejsc 4, pojemność 2370 cm3, moc 55kW, nr rej. WSI 66HK.
IV. Cena wywoławcza 30.000 zł (słownie zł: trzydzieści tysięcy 00/100)
Wysokość wadium 3.000 zł (słownie zł: trzy tysiące 00/100).
VI. Zainteresowani udziałem w przetargu winni wpłacić kwotę wadium do 9 lipca 2007 r. na rachunek bankowy Urzędu nr: 09919800030000010120000004.
VII. Wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. Wadium przepada również na rzecz sprzedawcy w przypadku, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
VIII. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta będzie zaliczona na poczet ceny.
Osoba do kontaktu: Stanisław Biardzki - tel. 025 6416 390.

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Stanisław Biardzki
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Stanisław Biardzki
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Stanisław Biardzki
Data wytworzenia informacji 2007-06-22
Data udostępnienia informacji 2007-06-22