wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Zbuczyn

Kierownictwo urzędu i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Dariusz Cegielkowski Zastępca Wójta Gminy Zbuczyn (ZWG)
Tomasz Hapunowicz Wójt Gminy Zbuczyn (WG)
Paweł Krasuski Naczelnik Wydziału Inwestycji (NWIN)
Wojciech Łukasz Kubak Skarbnik Gminy Zbuczyn (SkG)
Jolanta Ługowska Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC)
Joanna Skolimowska-Szpura Sekretarz Gminy Zbuczyn (SG)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Tomasz Borkowski Inwestycje (IN)
Dariusz Cegielkowski Zastępca Wójta Gminy Zbuczyn (ZWG)
Edyta Hanna Celińska Księgowość Podatkowa (KP)
Marek Celiński Planowanie Przestrzenne (PP)
Tomasz Hapunowicz Wójt Gminy Zbuczyn (WG)
Hanna Mirosława Hermaniuk Kadry (KD)
Katarzyna Jasińska Sekretariat (Sek)
Milena Anna Jasińska Planowanie Przestrzenne (PP)
Marzena Beata Kaczyńska Księgowość Podatkowa (KP)
Teresa Krasuska Księgowość Finansowa (KF)
Paweł Krasuski Inwestycje (IN)
Paweł Krasuski Naczelnik Wydziału Inwestycji (NWIN)
Wojciech Łukasz Kubak Skarbnik Gminy Zbuczyn (SkG)
Jolanta Ługowska Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC)
Iwona Prokopiak Księgowość Finansowa (KF)
Ewelina Maria Rzążewska Planowanie Przestrzenne (PP)
Martyna Samoćko Księgowość Finansowa (KF)
Joanna Skolimowska-Szpura Sekretarz Gminy Zbuczyn (SG)
Katarzyna Tchórzewska Księgowość Finansowa (KF)
Elżbieta Małgorzata Trochimiak Ewidencja Działalności Gospodarczej (EG)
Elżbieta Trojanowska Księgowość Podatkowa (KP)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Tomasz Borkowski Inwestycje (IN)Wydział Inwestycji
Dariusz Cegielkowski Zastępca Wójta Gminy Zbuczyn (ZWG)Zastępca Wójta Gminy
Edyta Hanna Celińska Księgowość Podatkowa (KP)Wydział Finasowo- Księgowy
Marek Celiński Planowanie Przestrzenne (PP)Wydział Infrastruktury
Tomasz Hapunowicz Wójt Gminy Zbuczyn (WG)Wójt Gminy Zbuczyn
Hanna Mirosława Hermaniuk Kadry (KD)Wydział Organizacyjno- Administracyjny
Katarzyna Jasińska Sekretariat (Sek)Wydział Organizacyjno- Administracyjny
Milena Anna Jasińska Planowanie Przestrzenne (PP)Wydział Infrastruktury
Marzena Beata Kaczyńska Księgowość Podatkowa (KP)Wydział Finasowo- Księgowy
Teresa Krasuska Księgowość Finansowa (KF)Wydział Finasowo- Księgowy
Paweł Krasuski Inwestycje (IN)Wydział Inwestycji
Paweł Krasuski Naczelnik Wydziału Inwestycji (NWIN)Wydział Inwestycji
Wojciech Łukasz Kubak Skarbnik Gminy Zbuczyn (SkG)Skarbnik Gminy Zbuczyn
Jolanta Ługowska Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC)Urząd Stanu Cywilnego
Iwona Prokopiak Księgowość Finansowa (KF)Wydział Finasowo- Księgowy
Ewelina Maria Rzążewska Planowanie Przestrzenne (PP)Wydział Infrastruktury
Martyna Samoćko Księgowość Finansowa (KF)Wydział Finasowo- Księgowy
Joanna Skolimowska-Szpura Sekretarz Gminy Zbuczyn (SG)Sekretarz Gminy Zbuczyn
Katarzyna Tchórzewska Księgowość Finansowa (KF)Wydział Finasowo- Księgowy
Elżbieta Małgorzata Trochimiak Ewidencja Działalności Gospodarczej (EG)Wydział Organizacyjno- Administracyjny
Elżbieta Trojanowska Księgowość Podatkowa (KP)Wydział Finasowo- Księgowy
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Zwiń]2019
 [Zwiń]Kierownicy jednostek organizacyjnych
   Krystyna Chojecka   2019-03-29
[Rozwiń]2018
[Rozwiń]2017
[Rozwiń]2016
[Rozwiń]2015
[Rozwiń]2014
[Rozwiń]2013
[Rozwiń]2012
[Rozwiń]20118
[Rozwiń]2011
[Rozwiń]2010
[Rozwiń]2008
[Rozwiń]2007
[Rozwiń]2006
[Rozwiń]2005
[Rozwiń]2004
[Rozwiń]2003
[Rozwiń]2002
[Rozwiń]0