wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Zbuczyn

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
24/2020 2020-04-27 Zarządzenie Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na 2020 rok NIE Uchwalony obowiązujący
23/2020 2020-04-17 Zarządzenie Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na 2020 rok NIE Uchwalony obowiązujący
22/2020 2020-04-10 Zarządzenie Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie zatwierdzenia programu działalności i planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy typu "A i B" w Tchórzewie NIE Uchwalony obowiązujący
19/2020 2020-03-31 Zarządzenie Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie powołania i określenia trybu pracy komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze NIE Uchwalony obowiązujący
18/2020 2020-03-31 Zarządzenie Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na 2020 rok NIE Uchwalony obowiązujący
17/2020 2020-03-27 Zarządzenie Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbuczyn za 2019 rok NIE Uchwalony obowiązujący
16/2020 2020-03-16 Zarządzenie Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie powołania i określenia trybu pracy komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze NIE Uchwalony obowiązujący
15/2020 2020-03-16 Zarządzenie Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności na terenie Gminy Zbuczyn NIE Uchwalony obowiązujący
14/2020 2020-03-11 Zarządzenie Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie NIE Uchwalony obowiązujący
13/2020 2020-03-10 Zarządzenie Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2020-2028 NIE Uchwalony obowiązujący
12/2020 2020-03-02 Zarządzenie Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2020-2028 NIE Uchwalony obowiązujący
11/2020 2020-02-28 Zarządzenie Wójta Gminny Zbuczyn w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wspracie w 2020 r. realizacji zadania publicznego Gminy Zbuczyn w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych NIE Uchwalony obowiązujący
10/2020 2020-02-28 Zarządzenie Wójta Gminny Zbuczyn w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy typu "A i B" w Tchórzewie NIE Uchwalony obowiązujący
9/2020 2020-02-27 Zarządzenie Wójta Gminny Zbuczyn w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy Zbuczyn NIE Uchwalony obowiązujący
7/2020 2020-02-05 w sprawie ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Zbuczyn w zakresie pomocy społecznej. NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia