wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Zbuczyn

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
11/2020 2020-02-28 Zarządzenie Wójta Gminny Zbuczyn w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wspracie w 2020 r. realizacji zadania publicznego Gminy Zbuczyn w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych NIE Uchwalony obowiązujący
10/2020 2020-02-28 Zarządzenie Wójta Gminny Zbuczyn w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy typu "A i B" w Tchórzewie NIE Uchwalony obowiązujący
9/2020 2020-02-27 Zarządzenie Wójta Gminny Zbuczyn w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy Zbuczyn NIE Uchwalony obowiązujący
7/2020 2020-02-05 w sprawie ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Zbuczyn w zakresie pomocy społecznej. NIE Uchwalony obowiązujący
5/2020 2020-01-29 W sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego NIE Uchwalony obowiązujący
4/2020 2020-01-16 Zarządzanie Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej NIE Uchwalony obowiązujący
3/2020 2020-01-13 Zarządzenie Wójta Gminny Zbuczyn w sprawie ustalenia wysokości czynszu miesięcznego za najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Zbuczyn NIE Uchwalony obowiązujący
2/2020 2020-01-09 Zarządzenie Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie ustalenia stawki miesięcznego kosztu pobytu w ośrodku wsparcia - dziennym domu pomocy NIE Uchwalony obowiązujący
1/2020 2020-01-09 Zarządzenie Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na 2020 rok NIE Uchwalony obowiązujący
70/2019 2019-12-31 w sprawie zatwierdzenia programu działalności i planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B w Tchórzewie NIE Uchwalony obowiązujący
69/2019 2019-12-30 Zarządzenie Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na 2019 rok NIE Uchwalony obowiązujący
68/2019 2019-12-13 Zarządzenie Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na 2019 rok NIE Uchwalony obowiązujący
67/2019 2019-12-09 Zarządzenie Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie uchylenia w części Zarządzenia nr 64/2019 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na 2019 rok NIE Uchwalony obowiązujący
66/2019 2019-12-04 Zarządzenie Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pełnej NIE Uchwalony obowiązujący
64/2019 2019-11-29 Zarządzenie Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na 2019 rok NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia