wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Referat ds. Infrastruktury Technicznej
Nazwa skrócona:
Symbol: IT
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Bełchatów
T. Kościuszki
Bełchatów 97-400
Komórka nadrzędna merytorycznie: Wydział Rozwoju Gminy
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Wydział Rozwoju Gminy
Dni i godziny pracy: Pn 7:30-15:30
Wt 7:30-17:00
Śr-Pt 7:30-15:30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Pn 7:30-15:30
Wt 7:30-17:00
Śr-Pt 7:30-15:30

 Przedmiot działania i kompetencje:

1. Gospodarka lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.
2. Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń Wójta w zakresie polityki gospodarki lokalami użytkowymi i mieszkalnymi, w tym także opłat czynszowych.
3. Opracowywanie projektów programów i prowadzenia całości spraw w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
4. Prowadzenie spraw związanych z zamianami lokali mieszkalnych.
5. Przydzielanie lokali mieszkalnych i użytkowych i zawieranie w tym zakresie stosownych umów.
W zakresie prawa wodnego:
1. Nakazanie właścicielowi gruntu przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom, jeżeli spowodował zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływające na grunty sąsiednie.
2. Zatwierdzanie ugody zawartej przez właścicieli gruntów ustalającej zmiany stanu wody na gruntach.
3. Rozstrzyganie spraw związanych z zakłóceniem stosunków wodnych na gruncie (wydawanie decyzji).
W zakresie rolnictwa:
1. Prowadzenie całokształtu spraw z zakresu rolnictwa na terenie gminy Bełchatów oraz współpraca z organizacjami rolniczymi.
2. Współdziałanie z Inspektoratem Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie zwalczania chwastów, chorób i szkodników w uprawach i nasadzeniach.
3. Współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej.
4. Współpraca z urzędem statystycznym w zakresie prowadzenia spisów rolnych.
5. Sporządzanie zeznań świadków na okoliczność potwierdzenia okresu pracy w indywidualnych gospodarstwie rolnym.
6. Prowadzenie spraw w zakresie łowiectwa oraz współpraca z kołami łowieckimi.
7. Wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy agresywnej.
W zakresie obrotu nieruchomościami:
1. Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą, zamianą, zrzeczeniem się, oddawaniem
w użytkowanie wieczyste, najmem, dzierżawą, użyczeniem, oddawaniem w trwały zarząd,
obciążaniem prawami rzeczowymi, w tym użytkowaniem i służebnościami gruntowymi,
wnoszeniem jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywaniem 1. Gospodarka lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.
2. Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń Wójta w zakresie polityki gospodarki lokalami użytkowymi i mieszkalnymi, w tym także opłat czynszowych.
3. Opracowywanie projektów programów i prowadzenia całości spraw w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
4. Prowadzenie spraw związanych z zamianami lokali mieszkalnych.
5. Przydzielanie lokali mieszkalnych i użytkowych i zawieranie w tym zakresie stosownych umów.
W zakresie prawa wodnego:
1. Nakazanie właścicielowi gruntu przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom, jeżeli spowodował zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływające na grunty sąsiednie.
2. Zatwierdzanie ugody zawartej przez właścicieli gruntów ustalającej zmiany stanu wody na gruntach.
3. Rozstrzyganie spraw związanych z zakłóceniem stosunków wodnych na gruncie (wydawanie decyzji).
W zakresie rolnictwa:
1. Prowadzenie całokształtu spraw z zakresu rolnictwa na terenie gminy Bełchatów oraz współpraca z organizacjami rolniczymi.
2. Współdziałanie z Inspektoratem Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie zwalczania chwastów, chorób i szkodników w uprawach i nasadzeniach.
3. Współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej.
4. Współpraca z urzędem statystycznym w zakresie prowadzenia spisów rolnych.
5. Sporządzanie zeznań świadków na okoliczność potwierdzenia okresu pracy w indywidualnych gospodarstwie rolnym.
6. Prowadzenie spraw w zakresie łowiectwa oraz współpraca z kołami łowieckimi.
7. Wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy agresywnej.
W zakresie obrotu nieruchomościami:
1. Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą, zamianą, zrzeczeniem się, oddawaniem
w użytkowanie wieczyste, najmem, dzierżawą, użyczeniem, oddawaniem w trwały zarząd,
obciążaniem prawami rzeczowymi, w tym użytkowaniem i służebnościami gruntowymi,
wnoszeniem jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywaniem 1. Gospodarka lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.
2. Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń Wójta w zakresie polityki gospodarki lokalami użytkowymi i mieszkalnymi, w tym także opłat czynszowych.
3. Opracowywanie projektów programów i prowadzenia całości spraw w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
4. Prowadzenie spraw związanych z zamianami lokali mieszkalnych.
5. Przydzielanie lokali mieszkalnych i użytkowych i zawieranie w tym zakresie stosownych umów.
W zakresie prawa wodnego:
1. Nakazanie właścicielowi gruntu przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom, jeżeli spowodował zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływające na grunty sąsiednie.
2. Zatwierdzanie ugody zawartej przez właścicieli gruntów ustalającej zmiany stanu wody na gruntach.
3. Rozstrzyganie spraw związanych z zakłóceniem stosunków wodnych na gruncie (wydawanie decyzji).
W zakresie rolnictwa:
1. Prowadzenie całokształtu spraw z zakresu rolnictwa na terenie gminy Bełchatów oraz współpraca z organizacjami rolniczymi.
2. Współdziałanie z Inspektoratem Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie zwalczania chwastów, chorób i szkodników w uprawach i nasadzeniach.
3. Współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej.
4. Współpraca z urzędem statystycznym w zakresie prowadzenia spisów rolnych.
5. Sporządzanie zeznań świadków na okoliczność potwierdzenia okresu pracy w indywidualnych gospodarstwie rolnym.
6. Prowadzenie spraw w zakresie łowiectwa oraz współpraca z kołami łowieckimi.
7. Wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy agresywnej.
W zakresie obrotu nieruchomościami:
1. Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą, zamianą, zrzeczeniem się, oddawaniem
w użytkowanie wieczyste, najmem, dzierżawą, użyczeniem, oddawaniem w trwały zarząd,
obciążaniem prawami rzeczowymi, w tym użytkowaniem i służebnościami gruntowymi,
wnoszeniem jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywaniem 1. Gospodarka lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.
2. Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń Wójta w zakresie polityki gospodarki lokalami użytkowymi i mieszkalnymi, w tym także opłat czynszowych.
3. Opracowywanie projektów programów i prowadzenia całości spraw w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
4. Prowadzenie spraw związanych z zamianami lokali mieszkalnych.
5. Przydzielanie lokali mieszkalnych i użytkowych i zawieranie w tym zakresie stosownych umów.
W zakresie prawa wodnego:
1. Nakazanie właścicielowi gruntu przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom, jeżeli spowodował zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływające na grunty sąsiednie.
2. Zatwierdzanie ugody zawartej przez właścicieli gruntów ustalającej zmiany stanu wody na gruntach.
3. Rozstrzyganie spraw związanych z zakłóceniem stosunków wodnych na gruncie (wydawanie decyzji).
W zakresie rolnictwa:
1. Prowadzenie całokształtu spraw z zakresu rolnictwa na terenie gminy Bełchatów oraz współpraca z organizacjami rolniczymi.
2. Współdziałanie z Inspektoratem Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie zwalczania chwastów, chorób i szkodników w uprawach i nasadzeniach.
3. Współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej.
4. Współpraca z urzędem statystycznym w zakresie prowadzenia spisów rolnych.
5. Sporządzanie zeznań świadków na okoliczność potwierdzenia okresu pracy w indywidualnych gospodarstwie rolnym.
6. Prowadzenie spraw w zakresie łowiectwa oraz współpraca z kołami łowieckimi.
7. Wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy agresywnej.
W zakresie obrotu nieruchomościami:
1. Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą, zamianą, zrzeczeniem się, oddawaniem
w użytkowanie wieczyste, najmem, dzierżawą, użyczeniem, oddawaniem w trwały zarząd,
obciążaniem prawami rzeczowymi, w tym użytkowaniem i służebnościami gruntowymi,
wnoszeniem jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywaniem 1. Gospodarka lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.
2. Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń Wójta w zakresie polityki gospodarki lokalami użytkowymi i mieszkalnymi, w tym także opłat czynszowych.
3. Opracowywanie projektów programów i prowadzenia całości spraw w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
4. Prowadzenie spraw związanych z zamianami lokali mieszkalnych.
5. Przydzielanie lokali mieszkalnych i użytkowych i zawieranie w tym zakresie stosownych umów.
W zakresie prawa wodnego:
1. Nakazanie właścicielowi gruntu przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom, jeżeli spowodował zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływające na grunty sąsiednie.
2. Zatwierdzanie ugody zawartej przez właścicieli gruntów ustalającej zmiany stanu wody na gruntach.
3. Rozstrzyganie spraw związanych z zakłóceniem stosunków wodnych na gruncie (wydawanie decyzji).
W zakresie rolnictwa:
1. Prowadzenie całokształtu spraw z zakresu rolnictwa na terenie gminy Bełchatów oraz współpraca z organizacjami rolniczymi.
2. Współdziałanie z Inspektoratem Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie zwalczania chwastów, chorób i szkodników w uprawach i nasadzeniach.
3. Współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej.
4. Współpraca z urzędem statystycznym w zakresie prowadzenia spisów rolnych.
5. Sporządzanie zeznań świadków na okoliczność potwierdzenia okresu pracy w indywidualnych gospodarstwie rolnym.
6. Prowadzenie spraw w zakresie łowiectwa oraz współpraca z kołami łowieckimi.
7. Wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy agresywnej.
W zakresie obrotu nieruchomościami:
1. Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą, zamianą, zrzeczeniem się, oddawaniem
w użytkowanie wieczyste, najmem, dzierżawą, użyczeniem, oddawaniem w trwały zarząd,
obciążaniem prawami rzeczowymi, w tym użytkowaniem i służebnościami gruntowymi,
wnoszeniem jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywaniem 1. Gospodarka lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.
2. Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń Wójta w zakresie polityki gospodarki lokalami użytkowymi i mieszkalnymi, w tym także opłat czynszowych.
3. Opracowywanie projektów programów i prowadzenia całości spraw w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
4. Prowadzenie spraw związanych z zamianami lokali mieszkalnych.
5. Przydzielanie lokali mieszkalnych i użytkowych i zawieranie w tym zakresie stosownych umów.
W zakresie prawa wodnego:
1. Nakazanie właścicielowi gruntu przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom, jeżeli spowodował zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływające na grunty sąsiednie.
2. Zatwierdzanie ugody zawartej przez właścicieli gruntów ustalającej zmiany stanu wody na gruntach.
3. Rozstrzyganie spraw związanych z zakłóceniem stosunków wodnych na gruncie (wydawanie decyzji).
W zakresie rolnictwa:
1. Prowadzenie całokształtu spraw z zakresu rolnictwa na terenie gminy Bełchatów oraz współpraca z organizacjami rolniczymi.
2. Współdziałanie z Inspektoratem Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie zwalczania chwastów, chorób i szkodników w uprawach i nasadzeniach.
3. Współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej.
4. Współpraca z urzędem statystycznym w zakresie prowadzenia spisów rolnych.
5. Sporządzanie zeznań świadków na okoliczność potwierdzenia okresu pracy w indywidualnych gospodarstwie rolnym.
6. Prowadzenie spraw w zakresie łowiectwa oraz współpraca z kołami łowieckimi.
7. Wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy agresywnej.
W zakresie obrotu nieruchomościami:
1. Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą, zamianą, zrzeczeniem się, oddawaniem
w użytkowanie wieczyste, najmem, dzierżawą, użyczeniem, oddawaniem w trwały zarząd,
obciążaniem prawami rzeczowymi, w tym użytkowaniem i służebnościami gruntowymi,
wnoszeniem jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywaniem

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

Kierownik Referatu

Zastępca Kierownika

  Prowadzone tablice informacyjne:

  • Ogłoszenia, komunikaty, apele
  • Ochrona środowiska i gospodarka komunalna
  • Ustny przetarg nieograniczony - na sprzedaż nieruchomości gminnych.
  • Ochrona środowiska i gospodarka komunalna
  • Przetargi nie podlegające ustawie o zamówieniach publicznych
  • Zamówienia publiczne poniżej 14 000 euro
  • Zapytania ofertowe
  • Ogłoszenia, komunikaty, apele

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2010-09-08
Data udostępnienia informacji 2010-09-08