wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Sekretarz
Nazwa skrócona:
Symbol: AK
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Bełchatów
T. Kościuszki
Bełchatów 97-400
Komórka nadrzędna merytorycznie: Wójt Gminy Bełchatów
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Wójt Gminy Bełchatów
Dni i godziny pracy: Pn 7:30-15:30
Wt 9:00-17:00
Śr-Pt 7:30-15:30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Pn 7:30-15:30
Wt 9:00-17:00
Śr-Pt 7:30-15:30

 Przedmiot działania i kompetencje:

1. Sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji, przeprowadzaniu kontroli wewnętrznej,
2. Nadzorowanie przestrzegania prawa przy załatwianiu spraw w postępowaniu administracyjnym.
3. Koordynowanie wykonywania zadań wynikających z aktów prawnych organów gminy.
4. Wykonywanie zadań związanych z wyborami, w szczególności nadzorowanie i koordynowanie prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem wyborów i referendów od strony technicznej i organizacyjnej.
5. Przygotowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych, dotyczących organizacji pracy urzędu.
6. Nadzorowanie załatwiania skarg i wniosków.
7. Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem naboru na wolne
stanowiska urzędnicze i stanowiska kierownicze.
8. Nadzór nad wprowadzaniem i treścią informacji do Biuletynu Informacji Publicznej.
9. Nadzór nad prowadzeniem spraw kadrowych w urzędzie.
10. Wykonywanie wszelkich czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta nie zastrzeżonych dla Przewodniczącego Rady Gminy i Rady Gminy.
11. Nadzór nad przeprowadzaniem służby przygotowawczej pracowników.
12. Dekretowanie korespondencji nie zadekretowanej przez Wójta.
13. Nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów w Urzędzie.
14. Organizowanie i nadzorowanie szkoleń pracowników.
15. Nadzorowanie prac związanych z przeprowadzaniem przez komisję inwentaryzacyjną spisów z natury składników majątkowych.
16. Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z ubezpieczeniem mienia gminnego.
17. Nadzorowanie spraw związanych z kasacją zużytego sprzętu, będącego na wyposażeniu urzędu.
18. Opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów i stanowisk samodzielnych.
19. Kierowanie pracą urzędu w przypadku nieobecności Wójta lub Zastępcy Wójta w ramach udzielonych upoważnień.
20. Przeprowadzanie okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników zatrudnionych na
stanowiskach: samodzielnych i kierowniczych.
21. Wykonywanie zadań pełnomocnik1. Sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji, przeprowadzaniu kontroli wewnętrznej,
2. Nadzorowanie przestrzegania prawa przy załatwianiu spraw w postępowaniu administracyjnym.
3. Koordynowanie wykonywania zadań wynikających z aktów prawnych organów gminy.
4. Wykonywanie zadań związanych z wyborami, w szczególności nadzorowanie i koordynowanie prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem wyborów i referendów od strony technicznej i organizacyjnej.
5. Przygotowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych, dotyczących organizacji pracy urzędu.
6. Nadzorowanie załatwiania skarg i wniosków.
7. Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem naboru na wolne
stanowiska urzędnicze i stanowiska kierownicze.
8. Nadzór nad wprowadzaniem i treścią informacji do Biuletynu Informacji Publicznej.
9. Nadzór nad prowadzeniem spraw kadrowych w urzędzie.
10. Wykonywanie wszelkich czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta nie zastrzeżonych dla Przewodniczącego Rady Gminy i Rady Gminy.
11. Nadzór nad przeprowadzaniem służby przygotowawczej pracowników.
12. Dekretowanie korespondencji nie zadekretowanej przez Wójta.
13. Nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów w Urzędzie.
14. Organizowanie i nadzorowanie szkoleń pracowników.
15. Nadzorowanie prac związanych z przeprowadzaniem przez komisję inwentaryzacyjną spisów z natury składników majątkowych.
16. Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z ubezpieczeniem mienia gminnego.
17. Nadzorowanie spraw związanych z kasacją zużytego sprzętu, będącego na wyposażeniu urzędu.
18. Opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów i stanowisk samodzielnych.
19. Kierowanie pracą urzędu w przypadku nieobecności Wójta lub Zastępcy Wójta w ramach udzielonych upoważnień.
20. Przeprowadzanie okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników zatrudnionych na
stanowiskach: samodzielnych i kierowniczych.
21. Wykonywanie zadań pełnomocnik1. Sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji, przeprowadzaniu kontroli wewnętrznej,
2. Nadzorowanie przestrzegania prawa przy załatwianiu spraw w postępowaniu administracyjnym.
3. Koordynowanie wykonywania zadań wynikających z aktów prawnych organów gminy.
4. Wykonywanie zadań związanych z wyborami, w szczególności nadzorowanie i koordynowanie prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem wyborów i referendów od strony technicznej i organizacyjnej.
5. Przygotowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych, dotyczących organizacji pracy urzędu.
6. Nadzorowanie załatwiania skarg i wniosków.
7. Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem naboru na wolne
stanowiska urzędnicze i stanowiska kierownicze.
8. Nadzór nad wprowadzaniem i treścią informacji do Biuletynu Informacji Publicznej.
9. Nadzór nad prowadzeniem spraw kadrowych w urzędzie.
10. Wykonywanie wszelkich czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta nie zastrzeżonych dla Przewodniczącego Rady Gminy i Rady Gminy.
11. Nadzór nad przeprowadzaniem służby przygotowawczej pracowników.
12. Dekretowanie korespondencji nie zadekretowanej przez Wójta.
13. Nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów w Urzędzie.
14. Organizowanie i nadzorowanie szkoleń pracowników.
15. Nadzorowanie prac związanych z przeprowadzaniem przez komisję inwentaryzacyjną spisów z natury składników majątkowych.
16. Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z ubezpieczeniem mienia gminnego.
17. Nadzorowanie spraw związanych z kasacją zużytego sprzętu, będącego na wyposażeniu urzędu.
18. Opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów i stanowisk samodzielnych.
19. Kierowanie pracą urzędu w przypadku nieobecności Wójta lub Zastępcy Wójta w ramach udzielonych upoważnień.
20. Przeprowadzanie okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników zatrudnionych na
stanowiskach: samodzielnych i kierowniczych.
21. Wykonywanie zadań pełnomocnik

 Kadra kierownicza:

Sekretarz Gminy

 Stanowiska pracy:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2010-09-08
Data udostępnienia informacji 2010-09-08