wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
Nazwa skrócona:
Symbol: IZ
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Gminy Bełchatów
T. Kościuszki
Bełchatów 97-400
Komórka nadrzędna merytorycznie: Wydział Rozwoju Gminy
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Wydział Rozwoju Gminy
Dni i godziny pracy: Pn 7:30-15:30
Wt 7:30-17:00
Śr-Pt 7:30-15:30
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Pn 7:30-15:30
Wt 7:30-17:00
Śr-Pt 7:30-15:30

 Przedmiot działania i kompetencje:

W zakresie zamówień publicznych:
1. Prowadzenie i koordynowanie spraw z zakresu zamówień publicznych.
2. Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych zgodnie
z ustawą o zamówieniach publicznych oraz przyjętym regulaminem udzielania zamówień
publicznych.
3. Przekazywanie do publikacji ogłoszeń dotyczących zamówień.
4. Ogłoszenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, w przypadkach określonych w ustawie i regulaminie oraz na stronie internetowej gminy (BIP).
5.Udział w pracach komisji przetargowych powoływanych do przeprowadzenia postępowań o
udzielenie zamówienia.
6. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu zamówień publicznych.
7. Współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych.
W zakresie przygotowania inwestycji do realizacji:
1. Przygotowanie zadania inwestycyjnego do uzyskania pozwolenia na budowę lub innych
dokumentów formalno-prawnych przewidzianych prawem.
2. Analiza i opracowywanie wytycznych do projektowania.
3. Opracowanie materiałów i udział w procedurze zamówień publicznych w zakresie pozyskiwania analiz, studiów, koncepcji i dokumentacji projektowych.
4. Współpraca z projektantami na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i kosztorysów inwestorskich.
5. Analiza i weryfikacja uzyskanych opracowań, sprawdzanie ich kompletności i zgodności z zamówieniami oraz wymogami uzgodnień branżowych.
6. Przygotowanie materiałów, wniosków i pozyskiwanie uzgodnień wymaganych przepisami prawa oraz decyzji administracyjnych.
W zakresie realizacji inwestycji i remontów:
1. Szacowanie kosztów inwestycji, remontów i robót towarzyszących.
2. Opracowywanie projektów koncepcji inwestycji.
3. Nadzorowanie realizacji inwestycji lub remontu.
4. Przygotowanie i nadzorowanie realizacji umów z inspektorami nadzoru inwestorskiego.
5. Opracowanie materiałów w zakresie robót nieprzewidzianych i dodatkowych oraz opracowania projektów aneksów do umów;
6. UzgaW zakresie zamówień publicznych:
1. Prowadzenie i koordynowanie spraw z zakresu zamówień publicznych.
2. Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych zgodnie
z ustawą o zamówieniach publicznych oraz przyjętym regulaminem udzielania zamówień
publicznych.
3. Przekazywanie do publikacji ogłoszeń dotyczących zamówień.
4. Ogłoszenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, w przypadkach określonych w ustawie i regulaminie oraz na stronie internetowej gminy (BIP).
5.Udział w pracach komisji przetargowych powoływanych do przeprowadzenia postępowań o
udzielenie zamówienia.
6. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu zamówień publicznych.
7. Współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych.
W zakresie przygotowania inwestycji do realizacji:
1. Przygotowanie zadania inwestycyjnego do uzyskania pozwolenia na budowę lub innych
dokumentów formalno-prawnych przewidzianych prawem.
2. Analiza i opracowywanie wytycznych do projektowania.
3. Opracowanie materiałów i udział w procedurze zamówień publicznych w zakresie pozyskiwania analiz, studiów, koncepcji i dokumentacji projektowych.
4. Współpraca z projektantami na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i kosztorysów inwestorskich.
5. Analiza i weryfikacja uzyskanych opracowań, sprawdzanie ich kompletności i zgodności z zamówieniami oraz wymogami uzgodnień branżowych.
6. Przygotowanie materiałów, wniosków i pozyskiwanie uzgodnień wymaganych przepisami prawa oraz decyzji administracyjnych.
W zakresie realizacji inwestycji i remontów:
1. Szacowanie kosztów inwestycji, remontów i robót towarzyszących.
2. Opracowywanie projektów koncepcji inwestycji.
3. Nadzorowanie realizacji inwestycji lub remontu.
4. Przygotowanie i nadzorowanie realizacji umów z inspektorami nadzoru inwestorskiego.
5. Opracowanie materiałów w zakresie robót nieprzewidzianych i dodatkowych oraz opracowania projektów aneksów do umów;
6. UzgaW zakresie zamówień publicznych:
1. Prowadzenie i koordynowanie spraw z zakresu zamówień publicznych.
2. Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych zgodnie
z ustawą o zamówieniach publicznych oraz przyjętym regulaminem udzielania zamówień
publicznych.
3. Przekazywanie do publikacji ogłoszeń dotyczących zamówień.
4. Ogłoszenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, w przypadkach określonych w ustawie i regulaminie oraz na stronie internetowej gminy (BIP).
5.Udział w pracach komisji przetargowych powoływanych do przeprowadzenia postępowań o
udzielenie zamówienia.
6. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu zamówień publicznych.
7. Współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych.
W zakresie przygotowania inwestycji do realizacji:
1. Przygotowanie zadania inwestycyjnego do uzyskania pozwolenia na budowę lub innych
dokumentów formalno-prawnych przewidzianych prawem.
2. Analiza i opracowywanie wytycznych do projektowania.
3. Opracowanie materiałów i udział w procedurze zamówień publicznych w zakresie pozyskiwania analiz, studiów, koncepcji i dokumentacji projektowych.
4. Współpraca z projektantami na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i kosztorysów inwestorskich.
5. Analiza i weryfikacja uzyskanych opracowań, sprawdzanie ich kompletności i zgodności z zamówieniami oraz wymogami uzgodnień branżowych.
6. Przygotowanie materiałów, wniosków i pozyskiwanie uzgodnień wymaganych przepisami prawa oraz decyzji administracyjnych.
W zakresie realizacji inwestycji i remontów:
1. Szacowanie kosztów inwestycji, remontów i robót towarzyszących.
2. Opracowywanie projektów koncepcji inwestycji.
3. Nadzorowanie realizacji inwestycji lub remontu.
4. Przygotowanie i nadzorowanie realizacji umów z inspektorami nadzoru inwestorskiego.
5. Opracowanie materiałów w zakresie robót nieprzewidzianych i dodatkowych oraz opracowania projektów aneksów do umów;
6. Uzga

 Informacje dodatkowe:

 

 Kadra kierownicza:

Kierownik Referatu

  Prowadzone tablice informacyjne:

  • Ogłoszenia, komunikaty, informacje
  • Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro
  • Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020 - Gmina Bełchatów
  • Plan zamówień publicznych na rok 2020 - aktualizacja

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Adrian Ostrowski
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2011-05-20
Data udostępnienia informacji 2011-05-20