wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2019-10-142019-10-28Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji publicznego o nazwie: "budowa elektroenergetycznej linii kablowej wraz z przyłączem 0,4kV, na działkach nr ewid. 79/9, 79/14, 79/16, 79/17, 79/19, 79/37, 79/38, 79/39, 79/40, 79/41, 79/42, 79/43, 79/44, 79/45 i 79/46 obręb 1 Adamów, gmina Bełchatów."
2019-10-112019-10-25Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim zawiadamiające strony postępowania, że w dniu 9 października 2019 r. podjęło decyzję KO.420-205,217,218/19 mocą której uchyliło w całości decyzję Wójta Gminy Bełchatów z dnia 28 sierpnia 2019 r. znak: GN.6733.40.2019 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV , na działkach o nr ewid. 300/15, 300/19, 300/14 i 300/7, obręb 35 Wola Mikorska- Zalesna, gm. Bełchatów i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
2019-10-022019-11-29Zawiadomienie w związku z zadaniem wykonania, na zlecenie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, projektu uproszczonego planu urządzenia lasu na terenie Gminy Bełchatów.
2019-10-022019-11-30Zawiadomienie w związku z zadaniem wykonania, na zlecenie Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, projektu uproszczonego planu urządzenia lasu na terenie Gminy Bełchatów.
2019-09-272019-10-30Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bełchatów, oznaczonej w ewidencji jako działka o nr ewid. 212/4, obręb 28 Podwody Kolonia, gmina Bełchatów z przeznaczeniem na cele rolne
2019-05-302020-01-15Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej oraz ulg, odroczeń, umorzeń w 2018 r.
2019-03-19 Protokół z sondażu przeprowadzonego w związku z planowaną zmianą granic administracyjnych gminy Bełchatów
2019-01-232019-12-31Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
2018-12-19 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Informacja
2018-11-19 Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych
Strona 1 of 3 (25 ogłoszeń)Poprzednia[1]23Następna