wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy Bełchatów

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2020-04-012020-04-15Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji publicznego o nazwie: rozbudowa sieci wodociągowej, na działkach nr ewid. 483, 481/1, 165 i 164/4 obręb 36 Wólka Łękawska, gmina Bełchatów.
2020-04-012020-04-15Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji publicznego o nazwie: rozbudowa sieci wodociągowej, na działkach nr ewid. 135, 241 i 242/3 obręb 11 Józefów, gmina Bełchatów.
2020-03-262020-04-09Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn:" Zagospodarowanie działki gminnej - urządzenie placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej, na działkach 321/5, 321/3 i 426 obręb 16 Księzy Młyn, gm. Bełchatów"
2020-03-262020-04-09Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: "Budowa oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, na dz. 308/2, 248/2, 162/3, 245, 160/3, 164/6, i 160/5 obreb 11 Józefów, gm. Bełchatów"
2020-03-262020-04-09Obwioeszczenie Wójta Gminy Bełchatów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lakalizacji inwestycji celu publicznego pn. " Budowa elektroenergetycznej linii kablowej wraz z przyłaczem 0,4 KV, n adz. 302/4, 302/5 obreb Wola mikorska - Zalesna oraz 869 obreb Domiechowice gm. Bełchatów
2020-03-262020-04-09Obwieszczenie Wójta Gminy Bełchatów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn."Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, na dz. 167 obręb Dobrzelów, gm. Bełchatów"
2020-03-172020-04-08Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
2020-03-172020-04-08Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
2020-03-172020-04-08Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy łódzkiej w celu osiągnięcia poziomu docelowego ozonu
2020-03-162020-04-06Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - obręb Mokracz, Ludwików, Niedyszyna
Strona 1 of 3 (30 ogłoszeń)Poprzednia[1]23Następna