wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: BIP ARCHIWALNY: Gmina Jasieniec

Informacje o Uchwale numer: IX.43.2013

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała Nr IX.43.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jasieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014.
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi ... na rok 2014.
Numer: IX.43.2013
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2013-11-06
Data wejścia w życie: 2013-11-06
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Administracja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Współpraca z podmiotami krajowymi
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje administracyjne
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): inne nie wymienione
Data publikacji:
Uchwała Treść uchwały [25,55 KB], data ogłoszenia pliku: 2013-11-19

 Załączniki

Załącznik nr 1 Program współpracy [55,86 KB] , data ogłoszenia pliku: 2013-11-19 Otwórz

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Teresa Rzeczkowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Teresa Rzeczkowska
Data wytworzenia informacji 2013-11-19
Data udostępnienia informacji 2013-11-19