wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: BIP ARCHIWALNY: Gmina Jasieniec

Informacje o Uchwale numer: IX.51.2015

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała Nr IX.51.2015 Rady Gminy Jasieiec z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjecia Programu współpracy Gminy Jasieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2016
Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie przyjecia Programu współpracy Gminy Jasieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2016
Numer: IX.51.2015
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2015-10-29
Data wejścia w życie: 2015-10-29
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Administracja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Współpraca z podmiotami krajowymi
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Data publikacji: 2015-11-09
Uchwała Treść uchwały [1,47 MB], data ogłoszenia pliku: 2015-11-09

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Ida Mroczek-Lep
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Ida Mroczek-Lep
Data wytworzenia informacji 2015-11-09
Data udostępnienia informacji 2015-11-09