wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: BIP ARCHIWALNY: Gmina Jasieniec

Informacje o Zarządzeniu numer: 23.2017

Tytuł aktu prawnego - pełny: Zarządzenie Nr 23.2017 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 22 marca 2017 roku na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji konkursu grantowego na najlepsze działania wspomagające rozwój lokalny na terenie Gminy Jasieniec.
Tytuł aktu prawnego - skrócony: Zarządzenie Wójta Gminy Jasieniec w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 22 marca 2017 roku na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji konkursu grantowego na najlepsze działania wspomagające rozwój lokalny na terenie Gminy Jasieniec.
Numer: 23.2017
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2017-04-12
Data wejścia w życie: 2017-04-12
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Administracja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Współpraca z podmiotami krajowymi
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Data publikacji: 2017-04-12
Komórka organizacyjna: Wójt Gminy
Zarządzenie Treść zarządzenia [89,64 KB], data ogłoszenia pliku: 2017-04-14

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Ida Mroczek-Lep
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Marcin Górski
Data wytworzenia informacji 2017-04-12
Data udostępnienia informacji 2017-04-12