wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: BIP ARCHIWALNY: Gmina Jasieniec

Informacje o Uchwale numer: XL/36/05

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała Nr XL/36/05 Rady Gminy Jasieniec z dnia 15 listopada 2005r. w sprawie: określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jasieniec, sposobu rozliczania i kontroli zadań zlecanych organizacjom pozarządowym.
Tytuł aktu prawnego - skrócony: zasady udzielania i rozliczania dotacji organizacjom pozarządowym
Numer: XL/36/05
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2005-11-15
Data wejścia w życie: 2005-12-21
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Budżety i podatki
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): inne nie wymienione
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje finansowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): podejmowanie uchwał w sprawie zasad zlecania realizacji zadań publicznych podmiotom i jednostkom niepublicznym
Data publikacji: 2005-12-07
Miejsce publikacji: Dz.Urz.Woj.Maz.nr267 poz.8733 z 7.12.2005r
Uchwała Treść uchwały [51 KB], data ogłoszenia pliku: 2005-12-16

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Teresa Rzeczkowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Teresa Rzeczkowska
Data wytworzenia informacji 2005-11-23
Data udostępnienia informacji 2005-11-23