wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: BIP ARCHIWALNY: Gmina Jasieniec

Informacje o Uchwale numer: XXXIX/31/10

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała Nr XXXIX/31/10 Rady Gminy Jasieniec z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Numer: XXXIX/31/10
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2010-07-01
Data wejścia w życie: 2010-08-23
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Administracja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Współpraca z podmiotami krajowymi
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje ustrojowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): inne nie wymienione
Data publikacji: 2010-08-09
Miejsce publikacji: Dz.Urz.Woj.Maz.z 2010r. NR149 poz.3591 z 9.08.2010r.
Uchwała Treść uchwały [34,87 KB], data ogłoszenia pliku: 2010-07-13

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Teresa Rzeczkowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Teresa Rzeczkowska
Data wytworzenia informacji 2010-07-13
Data udostępnienia informacji 2010-07-13