wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: BIP ARCHIWALNY: Gmina Jasieniec

Budżet - Informacje Podstawowe


ROK DOCHODY WYDATKI NADW/DEFICYT
PLAN - PRZED ZMIANAMI 15 334 010,00 zł 19 517 974,00 zł -4 183 964,00 zł
PLAN - PO ZMIANACH 16 426 340,23 zł 20 539 175,23 zł -4 112 835,00 zł
REALIZACJA - PIERWSZY KWARTAŁ 4 717 962,72 zł 3 807 949,95 zł 910 012,77 zł
REALIZACJA - PIERWSZE PÓŁROCZE 8 513 417,83 zł 8 033 087,73 zł 480 330,10 zł
REALIZACJA - TRZY KWARTAŁY 12 370 375,31 zł 12 951 789,25 zł -581 413,94 zł
REALIZACJA - CAŁY ROK 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
PROP. PLANU NA ROK NASTĘPNY 17 578 553,00 zł 14 689 056,00 zł 2 889 497,00 zł