wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: BIP ARCHIWALNY: Gmina Jasieniec

Zadania i kompetencje Przewodniczącego

Przewodniczący Rady Gminy stoi na straży prawa i godności Rady, reprezentuje Radę organizuje jej pracę, zwołuje sesje Rady i przewodniczy jej obradom. W wypadku konieczności zwołuje nadzwyczajne posiedzenia Komisji i podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Rady i innych przepisów.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Teresa Rzeczkowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Teresa Rzeczkowska
Data wytworzenia informacji 2004-03-11
Data udostępnienia informacji 2004-03-11