wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: BIP ARCHIWALNY: Gmina Jasieniec

EkoPortal

Informacje o EkoPortalu

Zgodnie z przepisami prawa Gmina Jasieniec jest obowiązana do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach. Gmina Jasieniec prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska. Ministerstwo Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów. Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Gminy Jasieniec:
Link do EkoPortalu: http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Gminy+Jasieniec