wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: BIP ARCHIWALNY: Gmina Jasieniec

Dni i godziny pracy urzędu:

Urząd Gminy w Jasieńcu -

w dni robocze w godz. 7.30 - 15.30

Godziny pracy komórek organizacyjnych urzędu

Komórka organizacyjna Dni i godziny pracy Dni i godziny załatwiania spraw w urzędzie
Wójt Gminy od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
Sekretarz Gminy od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
Skarbnik Gminy od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
Referat Finansowy od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
Referat Organizacyjno-Administracyjny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
Referat Rozwoju i Polityki Informacyjnej od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
Referat Techniczny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Administrator Bezpieczeństwa Informacji od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i współpracy z OSP od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30