wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: BIP ARCHIWALNY: Gmina Jasieniec

Kierownictwo urzędu i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Anna Bojarska Główny księgowy jednostek oświatowych (główny księgowy jednostek oświatowych)
Elżbieta Krawczyk Skarbnik Gminy (Skarbnik Gminy)
Aneta Kwiatkowska Zastępca skarbnika gminy (z-ca skarbnika)
Ida Mroczek-Lep Stanowisko ds. strategii i polityki informacyjnej (ds. strategii i polityki informacyjnej)
Alicja Krystyna Petrykowska Kierownik USC (Kierownik USC)
Marek Pietrzak Wójt Gminy (Wójt Gminy)
Tomasz Podhorecki Sekretarz Gminy (Sekretarz Gminy)
Agnieszka Katarzyna Skarżyńska Stanowisko ds. ochrony środowiska (ds. ochrony środowiska)
Anna Szymczak-Porada Stanowisko ds. ewidencji ludności (ds. ewidencji ludności)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Mariusz Bednarski Stanowisko ds. obsługi informatycznej Urzędu Gminy (ds. obsługi informatcznej)
Zbigniew Biniszewski Stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej (ds. gospodarki wodno-ściekowej)
Anna Bojarska Główny księgowy jednostek oświatowych (główny księgowy jednostek oświatowych)
Marcin Górski Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych (ds. funduszy)
Aneta Kostaniak Stanowisko ds. oświaty, ochrony zdrowia i promocji (ds. oświaty)
Elżbieta Krawczyk Skarbnik Gminy (Skarbnik Gminy)
Aneta Kwiatkowska Zastępca skarbnika gminy (z-ca skarbnika)
Zenon Lipiński Stanowisko ds. obsługi gospodarczej Urzędu (ds. obsługi gospodarczej Urzędu)
Monika Łukasiak Stanowisko ds. obsługi kancelarii Urzędu Gminy (ds. obsługi kancelarii)
Zdzisław Maciocha Stanowisko ds. obslugi technicznej (ds. obsługi technicznej)
Zygmunt Stanisław Merski Stanowisko ds. nadzoru nad mieniem gminy (ds. nadzoru nad mieniem gminnym)
Ida Mroczek-Lep Stanowisko ds. strategii i polityki informacyjnej (ds. strategii i polityki informacyjnej)
Alicja Krystyna Petrykowska Kierownik USC (Kierownik USC)
Marek Pietrzak Wójt Gminy (Wójt Gminy)
Bogusława Piorun Stanowisko ds. mienia gminnego i zagospodarowania przestrzennego (ds. mienia gminnego i zagospodarowania przestrzennego)
Tomasz Podhorecki Sekretarz Gminy (Sekretarz Gminy)
Magdalena Rasała Stanowisko ds. rozliczeń gospodarki wodno-ściekowej i windykacji należności (ds. rozliczeń i windykacji)
Agnieszka Rutkowska Stanowisko ds. księgowości (ds. księgowości )
Teresa Grażyna Rzeczkowska Stanowisko ds. obsługi Rady, kadr Urzędu Gminy i obsługi sekretariatu (ds. obsługi Rady)
Edyta Sieradzka Stanowisko ds. utrzymania czystości w Urzędzie (ds. utrzymania czystości)
Agnieszka Katarzyna Skarżyńska Stanowisko ds. ochrony środowiska (ds. ochrony środowiska)
Maciej Sobczak Stanowisko ds. rozwoju rolnictwa (ds. rozwoju rolnictwa)
Adam Sobociński Stanowisko ds. obslugi technicznej (ds. obsługi technicznej)
Adam Sosnowski Stanowisko ds. obsługi gospodarczej Urzędu (ds. obsługi gospodarczej Urzędu)
Mirosław Sotek Stanowisko ds. budownictwa, drogownictwa i inwestycji gminnych (ds. budownictwa, drogownictwa i inwestycji gminnych)
Strona 1 z 2 (33 pracowników)Poprzednia[1]2Następna
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Mariusz Bednarski Stanowisko ds. obsługi informatycznej Urzędu Gminy (ds. obsługi informatcznej)Referat Organizacyjno-Administracyjny
Zbigniew Biniszewski Stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej (ds. gospodarki wodno-ściekowej)Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Anna Bojarska Główny księgowy jednostek oświatowych (główny księgowy jednostek oświatowych)Referat Finansowy
Marcin Górski Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych (ds. funduszy)Referat Rozwoju i Polityki Informacyjnej
Aneta Kostaniak Stanowisko ds. oświaty, ochrony zdrowia i promocji (ds. oświaty)Referat Organizacyjno-Administracyjny
Elżbieta Krawczyk Skarbnik Gminy (Skarbnik Gminy)Skarbnik Gminy
Aneta Kwiatkowska Zastępca skarbnika gminy (z-ca skarbnika)Referat Finansowy
Zenon Lipiński Stanowisko ds. obsługi gospodarczej Urzędu (ds. obsługi gospodarczej Urzędu)Referat Techniczny
Monika Łukasiak Stanowisko ds. obsługi kancelarii Urzędu Gminy (ds. obsługi kancelarii)Referat Organizacyjno-Administracyjny
Zdzisław Maciocha Stanowisko ds. obslugi technicznej (ds. obsługi technicznej)Referat Techniczny
Zygmunt Stanisław Merski Stanowisko ds. nadzoru nad mieniem gminy (ds. nadzoru nad mieniem gminnym)Referat Techniczny
Ida Mroczek-Lep Stanowisko ds. strategii i polityki informacyjnej (ds. strategii i polityki informacyjnej)Referat Rozwoju i Polityki Informacyjnej
Alicja Krystyna Petrykowska Kierownik USC (Kierownik USC)Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
Marek Pietrzak Wójt Gminy (Wójt Gminy)Wójt Gminy
Bogusława Piorun Stanowisko ds. mienia gminnego i zagospodarowania przestrzennego (ds. mienia gminnego i zagospodarowania przestrzennego)Referat Rozwoju i Polityki Informacyjnej
Tomasz Podhorecki Sekretarz Gminy (Sekretarz Gminy)Sekretarz Gminy
Magdalena Rasała Stanowisko ds. rozliczeń gospodarki wodno-ściekowej i windykacji należności (ds. rozliczeń i windykacji)Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Agnieszka Rutkowska Stanowisko ds. księgowości (ds. księgowości )Referat Finansowy
Teresa Grażyna Rzeczkowska Stanowisko ds. obsługi Rady, kadr Urzędu Gminy i obsługi sekretariatu (ds. obsługi Rady)Referat Organizacyjno-Administracyjny
Edyta Sieradzka Stanowisko ds. utrzymania czystości w Urzędzie (ds. utrzymania czystości)Referat Organizacyjno-Administracyjny
Agnieszka Katarzyna Skarżyńska Stanowisko ds. ochrony środowiska (ds. ochrony środowiska)Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Maciej Sobczak Stanowisko ds. rozwoju rolnictwa (ds. rozwoju rolnictwa)Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Adam Sobociński Stanowisko ds. obslugi technicznej (ds. obsługi technicznej)Referat Techniczny
Adam Sosnowski Stanowisko ds. obsługi gospodarczej Urzędu (ds. obsługi gospodarczej Urzędu)Referat Techniczny
Mirosław Sotek Stanowisko ds. budownictwa, drogownictwa i inwestycji gminnych (ds. budownictwa, drogownictwa i inwestycji gminnych)Referat Rozwoju i Polityki Informacyjnej
Strona 1 z 2 (33 pracowników)Poprzednia[1]2Następna
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Zwiń]2016
 [Zwiń]Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
   Katarzyna Leśniak   2017-04-28
   Katarzyna Leśniak   2017-04-28
   Iwona Janus   2017-04-28
   Danuta Kidacka   2017-04-28
   Joanna Tuszyńska   2017-04-28
   Robert Tomaszewski   2017-04-28
   Marta Górska   2017-04-10
   Alina Jarosz   2017-03-27
 [Rozwiń]Kierownicy jednostek organizacyjnych
 [Rozwiń]Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia
 [Rozwiń]Radny Gminy
 [Rozwiń]Sekretarz Gminy
 [Rozwiń]Skarbnik Gminy
 [Rozwiń]Wójt, z-ca Wójta
[Rozwiń]2015
[Rozwiń]2014
[Rozwiń]2013
[Rozwiń]2012
[Rozwiń]2011
[Rozwiń]2010
[Rozwiń]2009
[Rozwiń]2008
[Rozwiń]2007
[Rozwiń]2006
[Rozwiń]2005
[Rozwiń]2004
[Rozwiń]2003
[Rozwiń]2002