wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: BIP ARCHIWALNY: Gmina Jasieniec

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
X.74.2017 2017-11-14 Uchwała Rady Gminy Jasieniec w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Jasieniec TAK Uchwalony oczekujący
X.73.2017 2017-11-14 Uchwała Rady Gminy Jasieniec w sprawie zmian w uchwale XIII.65.2011 Rady Gminy Jasieniec z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości TAK Uchwalony oczekujący
X.72.2017 2017-11-09 Uchwała Rady Gminy Jasieniec w sprawie zmiany uchwały nr VI.41.2017 Rady Gminy Jasieniec z dnia 22 czerwca 2017 roku o przystapieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Olszany, na obszarze działek: od nr 24/5 do 24/24 TAK Uchwalony obowiązujący
X.70.2017 2017-11-09 Uchawła Rady Gminy Jasieniec w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Jasieniec w 2018 roku TAK Uchwalony oczekujący
X.69.2017 2017-11-09 Uchwała Rady Gminy Jasieniec w sprawie okreslenia wysokosci rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujacych na terenie gminy Jasieniec na rok 2018 TAK Uchwalony oczekujący
X.68.2017 2017-11-09 Uchwła Rady Gminy Jasieniec w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów na 2018 rok. TAK Uchwalony oczekujący
VIII.51.2017 2017-09-14 Uchwała Rady Gminy Jasieniec w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drodze wojewódzkiej nr 730 w miejscowości Jasieniec TAK Uchwalony oczekujący
VII.48.2017 2017-07-11 Uchwała Rady Gminy Jasieniec w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Jasieniec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych TAK Uchwalony oczekujący
VI.41.2017 2017-06-22 Uchwała Rady Gminy Jasieniec w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Olszany na obszarze działek: od nr 24/5 do nr 24/24 TAK Uchwalony obowiązujący
VI.28.2017 2017-06-22 Uchwała Rady Gminy Jasieniec w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasieńcu TAK Uchwalony obowiązujący
VI.26.2017 2017-06-22 UCHWAŁA Rady Gminy Jasieniec w sprawie: przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Jasieniec na lata 2017-2020 TAK Uchwalony obowiązujący
IV.20.2017 2017-04-27 Uchwała Rady Gminy Jasieniec w sprawie zmiany Uchwały Nr XI.58.2016 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jasieniec TAK Uchwalony obowiązujący
III.14.2017 2017-03-30 Uchwała Rady Gminy Jasieniec w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Jasieniec TAK Uchwalony oczekujący
III.13.2017 2017-03-30 Uchwała Rady Gminy Jasieniec w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego TAK Uchwalony obowiązujący
II.11.2017 2017-02-23 Uchwała Rady Gminy Jasieniec w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jasieniec TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia