wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Jasieniec

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2017-06-202017-07-04ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka bocznego sieci wodociągowej do linii rozgraniczenia posesji na działkach nr 171/2, 80 i 195/1 położonych w miejscowości Wola Boglewska, obręb Wola Boglewska, gmina Jasieniec.
2017-06-192017-07-03Ogłoszenie o wydaniu decyzji nr RG.6733.2.2017 z wniosku P. Tadeusza Zalewskiego, reprezentującego firmę PROJEKTOWANIE I NADZORY z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 6b/15, 05-600 Grójec, działającego z pełnomocnictwa Wójta Gminy Jasieniec z siedzibą przy ul. Wareckiej 42, 05-604 Jasieniec, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka bocznego sieci wodociągowej do linii rozgraniczenia posesji o średnicy 40 PE i długości 10 mb na działkach nr 78, 86 i 30/3 położonych w miejscowości Kurczowa Wieś, obręb Kurczowa Wieś, gmina Jasieniec.
2017-06-09 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2017-06-072017-06-28Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu z dn. 07.06.2017 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
2017-05-302017-07-04ogłoszenie o przetargu
2017-05-172017-06-27Ogłoszenie o przetargu
2017-03-28 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat w roku 2016 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia
2017-03-28 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w raku 2016 udzielono pomocy publicznej
2017-02-03 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 roku o podjęciu uchwały w sprawie przystapienia do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego
2017-01-17 Lista osób oczekujących na przydzieł lokalu komunalnego/socjalnego
Strona 1 of 4 (38 ogłoszeń)Poprzednia[1]234Następna