wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Jasieniec

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2017-08-112017-08-25Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka bocznego sieci wodociągowej o średnicy 40 PE do linii rozgraniczenia posesji na działkach nr 161, 235 i 99 położonych w miejscowości Boglewice, obręb Boglewice, gmina Jasieniec.
2017-08-072017-08-21Ogłoszenie o wsczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka bocznego sieci wodociągowej do linii rozgraniczenia posesji na działkach nr 51/2 i 161 położonych w miejscowości Gośniewice, obręb Gośniewice, gmina Jasieniec.
2017-08-072017-08-21Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej oraz sieci odcinków bocznych wodociągu do linii rozgraniczenia posesji na działkach nr 102, 103, 114/1 i 115 położonych w miejscowości Nowy Miedzechów, obręb Miedzechów Nowy, gmina Jasieniec.
2017-07-262017-09-06Ogłoszenie o przetargu
2017-06-09 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2017-03-28 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat w roku 2016 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia
2017-03-28 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w raku 2016 udzielono pomocy publicznej
2017-02-03 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 roku o podjęciu uchwały w sprawie przystapienia do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego
2017-01-17 Lista osób oczekujących na przydzieł lokalu komunalnego/socjalnego
2016-11-29 Informacja o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
Strona 1 of 4 (37 ogłoszeń)Poprzednia[1]234Następna