wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: BIP ARCHIWALNY: Gmina Jasieniec

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2017-06-09 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2017-03-28 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat w roku 2016 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia
2017-03-28 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w raku 2016 udzielono pomocy publicznej
2017-02-03 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017 roku o podjęciu uchwały w sprawie przystapienia do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego
2017-01-17 Lista osób oczekujących na przydzieł lokalu komunalnego/socjalnego
2016-11-29 Informacja o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
2016-01-13 Obwieszczenie Wójta Gminy Jasieniec z dnia 13 stycznia 2016 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu ĄPlanu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy JasieniecÓ.
2016-01-13 Szczegółowe uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ĄPlanu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy JasieniecÓ.
2016-01-13 Szczegółowe uzasadnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ĄPlanu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy JasieniecÓ.
2016-01-13 Obwieszczenie Wójta Gminy Jasieniec z dnia 13 stycznia 2016 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu ĄPlanu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jasieniec
Strona 1 of 4 (33 ogłoszeń)Poprzednia[1]234Następna