wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: BIP ARCHIWALNY: Gmina Jasieniec

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
68.2017 2017-12-28 Zarządzenie Wójta Gminy Jasieniec w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych na Partnera w celu realizacji projektu RPO WM 2014-2020 NIE Uchwalony obowiązujący
67.22017 2017-12-28 Zarządzenie Wójta Gminy Jasieniec w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. NIE Uchwalony obowiązujący
66.2017 2017-12-28 Zarządzenie Wójta Gminy Jasieniec w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasieniec na lata 2018-2023 NIE Uchwalony obowiązujący
65.2017 2017-12-27 Zarządzenie Wójta Gminy Jasieniec w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej NIE Uchwalony obowiązujący
64.2017 2017-12-20 Zarządzenie Wójta Gminy Jasieniec w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru prac osuszeniowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Ks. Czesława Sadłowskiego w Zbroszy Dużej NIE Uchwalony obowiązujący
63.2017 2017-12-15 Zarządzenie Wójta Gminy Jasieniec w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. NIE Uchwalony obowiązujący
62.2017 2017-12-11 Zarządzenie Wójta Gminy Jasieniec w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierownika jednostki budżetowej NIE Uchwalony obowiązujący
61.2017 2017-12-11 Zarządzenie Wójta Gminy Jasieniec w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Jasieniec NIE Uchwalony obowiązujący
60.2017 2017-12-11 Zarządzenie Wójta Gminy Jasieniec w sprawie powołania komisji i przeprowadzenia inwentaryzacji NIE Uchwalony obowiązujący
59.2017 2017-12-05 Zarządzenie Wójta Gminy Jasieniec w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. NIE Uchwalony obowiązujący
58.2017 2017-11-24 Zarządzenie Wójta Gminy Jasieniec w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu miny Jasieniec NIE Uchwalony obowiązujący
57.2017 2017-11-21 Zarządzenie Wójta Gminy Jasieniec w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego dla prawodłowej realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy NIE Uchwalony obowiązujący
56.2017 2017-11-17 Zarządzenie Wójta Gminy Jasieniec w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. NIE Uchwalony obowiązujący
55.2017 2017-11-14 Zarządzeni Wójta Gminy Jasieniec w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z ałącznikami i projektem wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2023 NIE Uchwalony obowiązujący
54.2017 2017-10-31 Zarządzenie Wójta Gminy Jasieniec w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia