wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: BIP ARCHIWALNY: Gmina Jasieniec

Urząd Gminy Jasieniec - Realizowane kontrole wewnętrzne

Informacje:

Data Tytuł Autor informacji
2207-02-26 Kontrola w Przedszkolu w Jasieńcu Magdalena Szulczyk
2017-09-11 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu
2008-07-16 Kontrola wydatków na wynagrodzenia pracowników GOPS w Jasieńcu Magdalena Szulczyk
2008-04-28 Prowadzenie teczek akt osobowych nauczycieli Magdalena Szulczyk
2008-01-01 Harmonogram kontroli wewnętrznych w 2008r Magdalena Szulczyk
2007-12-13 Kontrola stanowiska Referenta ds gospodarki mieniem komunalnym Magdalena Szulczyk
2007-12-10 Kontrola Zakładu Usług Komunalnych w Jasieńcu Magdalena Szulczyk
2007-10-10 Kontrola rozliczenia dotacji udzielonej GKS Kraska w 2007r Magdalena Szulczyk
2007-05-24 Kontrola wydatków GBP w Jasieńcu Magdalena Szulczyk
2007-01-01 Harmonogram kontroli wewnętrznej w 2007r Magdalena Szulczyk