wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto i Gmina Pilawa

Informacje o planowanych sesjach Rady

Planowana data sesji 2019-06-28
Planowana godzina sesji 12:00
Planowane miejsce sesji Sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Pilawa

Planowany porządek obrad
<br />
  1. Otwarcie Sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Pilawa na 2019 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pilawa na lata 2019-2033.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.
  6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
  8. Wnioski i oświadczenia radnych.
  9. Sprawy różne.
  10. Zamknięcie sesji.


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Emilia Lemieszkiewicz
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Emilia Lemieszkiewicz
Data wytworzenia informacji 2019-06-24
Data udostępnienia informacji 2019-06-24