wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto i Gmina Pilawa

Dni i godziny pracy urzędu:

Urząd Miasta i Gminy -

Poniedziałek
9.00 - 17.00
Wtorek - Piątek
8.00 - 16.00

Godziny pracy komórek organizacyjnych urzędu

Komórka organizacyjna Dni i godziny pracy Dni i godziny załatwiania spraw w urzędzie
Referat Finansowo - Budżetowy Poniedziałek od 9.00 do 17.00
Wtorek - Piątek od 8.00 do 16.00
Referat Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Poniedziałek od 9.00 do 17.00
Wtorek - Piątek od 8.00 do 16.00
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Poniedziałek od 9.00 do 17.00
Wtorek - Piątek od 8.00 do 16.00
Poniedziałek od 9.00 do 17.00
Wtorek - Piątek od 8.00 do 16.00
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Poniedziałek od 9.00 do 17.00
Wtorek - Piątek od 8.00 do 16.00
Referat Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Poniedziałek od 9.00 do 17.00
Wtorek - Piątek od 8.00 do 16.00
Sekretarz Miasta i Gminy Pilawa Poniedziałek od 9.00 do 17.00
Wtorek - Piątek od 8.00 do 16.00
Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa Poniedziałek od 9.00 do 17.00
Wtorek - Piątek od 8.00 do 16.00
w sprawach skarg i wniosków:

Wtorek od 9.00 do 16.30
Czwartek od 14.00 do 16.00
Urząd Stanu Cywilnego Poniedziałek od 9.00 do 17.00
Wtorek - Piątek od 8.00 do 16.00
Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa Poniedziałek od 9.00 do 17.00
Wtorek - Piątek od 8.00 do 16.00
Poniedziałek od 9.00 do 17.00
Wtorek - Piątek od 8.00 do 16.00
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilawie
inne osoby posiadające pełnomocnictwa i upoważnienia