wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto i Gmina Pilawa

Kierownictwo urzędu i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Beata Całka Kierownik Ref. Oświaty, Spraw, Społecznych i Obywatelskich (Kierownik EZKiS)
Agnieszka Dębowska Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa (Skarbnik)
Krystian Dubiński Kierownik referatu Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (Kierownik IBiGN)
Magdalena Kierzkowska Kierownik referatu ochrony środowiska, rolnictwa i gospodarki komunalnej (Kierownik OŚRK)
Albina Łubian Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa (Burmistrz)
Bernarda Mikos Sekretarz Miasta i Gminy Pilawa (Sekretarz)
Jolanta Zawadka Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa (Skarbnik)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Beata Całka Kierownik Ref. Oświaty, Spraw, Społecznych i Obywatelskich (Kierownik EZKiS)
Krystyna Dąbrowska Inspektor d/s księgowości budżetowej (Inspektor Fn)
Agnieszka Dębowska Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa (Skarbnik)
Krystian Dubiński Kierownik referatu Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (Kierownik IBiGN)
Sylwester Duchna Inspektor d/s budownictwa (Inspektor IBiGN)
Halina Gawinek Podinspektor ds. księgowości budżetowej (Podinspektor FN)
Zbigniew Jałocha Inspektor d/s ewidencji gruntów (Inspektor IBiGN)
Magdalena Kierzkowska Inspektor ds. ochrony środowiska (Inspektor OŚ)
Magdalena Kierzkowska Kierownik referatu ochrony środowiska, rolnictwa i gospodarki komunalnej (Kierownik OŚRK)
Dariusz Kościanek podinspektor ds. Zamówień Publicznych (podinspektor IBiGN)
Emilia Lemieszkiewicz Podinspektor d/s obsługi Rady (Podinspektor OR)
Albina Łubian Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa (Burmistrz)
Aneta Makulec Inspektor d/s płac szkół (Inspektor EZKiS)
Artur Maszkiewicz podinspektor ds. zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw wojskowych (podinspektor OR)
Elżbieta Mazek Inspektor do spraw wymiaru podatków (Inspektor Fn)
Bernarda Mikos Sekretarz Miasta i Gminy Pilawa (Sekretarz)
Irena Pałyska Inspektor d/s inwestycji i drogownictwa (Inspektor IBiGN)
Małgorzata Stefanowska Inspektor d/s płac szkół (Inspektor EZKiS)
Monika Śniegucka Inspektor d/s obsługi sekretariatu i kadr (Inspektor OR)
Monika Śniegucka Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych (Inspektor ew. lud. i DO)
Anna Trzeciak Inspektor d/s ewidencji działalności gospodarczej i promocji miasta (Inspektor OR)
Teresa Zawadka Pracownik gospodarczy (Pracownik gosp.)
Jolanta Zawadka Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa (Skarbnik)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Beata Całka Kierownik Ref. Oświaty, Spraw, Społecznych i Obywatelskich (Kierownik EZKiS)Referat Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu
Krystyna Dąbrowska Inspektor d/s księgowości budżetowej (Inspektor Fn)Referat Finansowo - Budżetowy
Agnieszka Dębowska Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa (Skarbnik)Referat Finansowo - Budżetowy
Krystian Dubiński Kierownik referatu Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami (Kierownik IBiGN)Referat Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami
Sylwester Duchna Inspektor d/s budownictwa (Inspektor IBiGN)Referat Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami
Halina Gawinek Podinspektor ds. księgowości budżetowej (Podinspektor FN)Referat Finansowo - Budżetowy
Zbigniew Jałocha Inspektor d/s ewidencji gruntów (Inspektor IBiGN)Referat Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami
Magdalena Kierzkowska Inspektor ds. ochrony środowiska (Inspektor OŚ)Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Magdalena Kierzkowska Kierownik referatu ochrony środowiska, rolnictwa i gospodarki komunalnej (Kierownik OŚRK)Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa
Dariusz Kościanek podinspektor ds. Zamówień Publicznych (podinspektor IBiGN)Referat Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami
Emilia Lemieszkiewicz Podinspektor d/s obsługi Rady (Podinspektor OR)Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Albina Łubian Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa (Burmistrz)Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa
Aneta Makulec Inspektor d/s płac szkół (Inspektor EZKiS)Referat Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu
Artur Maszkiewicz podinspektor ds. zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw wojskowych (podinspektor OR)Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Elżbieta Mazek Inspektor do spraw wymiaru podatków (Inspektor Fn)Referat Finansowo - Budżetowy
Bernarda Mikos Sekretarz Miasta i Gminy Pilawa (Sekretarz)Sekretarz Miasta i Gminy Pilawa
Irena Pałyska Inspektor d/s inwestycji i drogownictwa (Inspektor IBiGN)Referat Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami
Małgorzata Stefanowska Inspektor d/s płac szkół (Inspektor EZKiS)Referat Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu
Monika Śniegucka Inspektor d/s obsługi sekretariatu i kadr (Inspektor OR)Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Monika Śniegucka Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych (Inspektor ew. lud. i DO)Referat Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu
Anna Trzeciak Inspektor d/s ewidencji działalności gospodarczej i promocji miasta (Inspektor OR)Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Teresa Zawadka Pracownik gospodarczy (Pracownik gosp.)Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Jolanta Zawadka Skarbnik Miasta i Gminy Pilawa (Skarbnik)Referat Finansowo - Budżetowy
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Zwiń]2018
 [Zwiń]Burmistrz, z-ca Burmistrza
   Albina Łubian   2019-04-28
 [Rozwiń]Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych
 [Rozwiń]Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia
 [Rozwiń]Radny Miasta i Gminy
 [Rozwiń]Sekretarz Miasta i Gminy
 [Rozwiń]Skarbnik Miasta i Gminy
[Rozwiń]2017
[Rozwiń]2016
[Rozwiń]2015
[Rozwiń]2014
[Rozwiń]2013
[Rozwiń]2012
[Rozwiń]2011
[Rozwiń]2010
[Rozwiń]2009
[Rozwiń]2008
[Rozwiń]2007
[Rozwiń]2006
[Rozwiń]2005
[Rozwiń]2004
[Rozwiń]2003
[Rozwiń]2002