wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto i Gmina Pilawa

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXVI.182.2020 2020-10-22 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej TAK Uchwalony oczekujący
XXVI.181.2020 2020-10-22 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pilawa TAK Uchwalony oczekujący
XXII.155.2020 2020-06-08 w sprawie sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze TAK Uchwalony oczekujący
XXII.153.2020 2020-06-08 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilawie TAK Uchwalony oczekujący
XXII.150.2020 2020-06-08 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pilawa na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027 TAK Uchwalony oczekujący
XX.144.2020 2020-03-27 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pilawa TAK Uchwalony oczekujący
XIX.141.2020 2020-03-10 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pilawa na 2020 rok TAK Uchwalony oczekujący
XIX.139.2020 2020-03-10 zmieniająca uchwałę w sprawie określania wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg TAK Uchwalony oczekujący
XVIII.128.2020 2020-02-06 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Połecznej w Pilawie TAK Uchwalony obowiązujący
XVII.121.2019 2019-12-30 zmieniająca uchwałę w sprawie określania wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg TAK Uchwalony obowiązujący
XVII.116.2019 2019-12-30 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pilawa TAK Uchwalony obowiązujący
XVI.115.2019 2019-12-12 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Pilawa na rok szkolny 2019/2020 TAK Uchwalony oczekujący
XVI.114.2019 2019-12-12 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi TAK Uchwalony oczekujący
XV.103.2019 2019-11-29 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów TAK Uchwalony oczekujący
XV.102.2019 2019-11-29 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Pilawa TAK Uchwalony oczekujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia