wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto i Gmina Pilawa

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXXVII.245.2018 2018-02-14 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych TAK Uchwalony oczekujący
XXXVII.244.2018 2018-02-14 w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania TAK Uchwalony oczekujący
XXXVII.243.2018 2018-02-14 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej TAK Uchwalony oczekujący
XXXVI.235.2017 2017-12-27 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Pilawa oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania TAK Uchwalony oczekujący
XXXVI.233.2017 2017-12-27 w sprawie nadania nazwy drodze publicznej TAK Uchwalony oczekujący
XXXVI.232.2017 2017-12-27 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIV.224.2017 2017-11-30 w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi gminnej TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIII.218.2017 2017-10-30 w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym TAK Uchwalony obowiązujący
XXXII.208.2017 2017-08-31 w sprawie zmiany nazwy ulicy TAK Uchwalony obowiązujący
XXX.199.2017 2017-07-06 w sprawie zmiany dotychczasowej nazwy ulicy Jedności Narodu na Jasna TAK Uchwalony obowiązujący
XXX.198.2017 2017-07-06 w sprawie zmiany dotychczasowej nazwy ulicy Hanki Sawickiej na Sierpniowa TAK Uchwalony obowiązujący
XXX.197.2017 2017-07-06 w sprawie zmiany dotychczasowej nazwy ulicy Dąbrowszczaków na Generała Henryka Dąbrowskiego. TAK Uchwalony obowiązujący
XXVIII.189.2017 2017-05-25 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilawie do załatwiania spraw pomocy materialnej o charakterze socjalnym TAK Uchwalony obowiązujący
XXVII.183.2017 2017-03-30 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków w ramach pomocy de minimis w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy TAK Uchwalony obowiązujący
XXVII.180.2017 2017-03-30 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia