wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto i Gmina Pilawa

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXVI.176.2017 2017-03-02 w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilawa na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów TAK Uchwalony oczekujący
XXVI.175.2017 2017-03-02 w sprawie określenia kryteriów naboru uczniów zamieszkałych poza obwodem szkolnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilawa, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów TAK Uchwalony oczekujący
XXV.169.2017 2017-02-02 w sprawie nadania nazwy drodze publicznej TAK Uchwalony oczekujący
XXV.168.2017 2017-02-02 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pilawa na lata 2017-2021 TAK Uchwalony oczekujący
XXIV.160.2016 2016-12-29 w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilawa TAK Uchwalony obowiązujący
XXIV.159.2016 2016-12-29 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Pilawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania TAK Uchwalony obowiązujący
XXIII.146.2016 2016-11-29 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pilawa na lata 2017-2021 TAK Uchwalony obowiązujący
XXIII.145.2016 2016-11-29 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi TAK Uchwalony obowiązujący
XXIII.144.2016 2016-11-29 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Pilawa TAK Uchwalony obowiązujący
XXII.141.2016 2016-11-07 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej TAK Uchwalony obowiązujący
XXI.133.2016 2016-09-30 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej TAK Uchwalony oczekujący
XXI.132.2016 2016-09-30 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej TAK Uchwalony obowiązujący
XIX.119.2016 2016-07-12 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pilawa na lata 2012-2016 TAK Uchwalony obowiązujący
XIX.116.2016 2016-07-12 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Trąbki, gmina Pilawa dla działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 418/11, 418/16, 418/19, 418/21, 418/26, 232 TAK Uchwalony obowiązujący
XVII.111.2016 2016-06-01 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pilawa na lata 2012-2016 TAK Uchwalony oczekujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia