wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto i Gmina Pilawa

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXVII.183.2017 2017-03-30 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków w ramach pomocy de minimis w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy TAK Uchwalony obowiązujący
XXVII.180.2017 2017-03-30 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych TAK Uchwalony obowiązujący
XXVII.178.2017 2017-03-30 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. TAK Uchwalony obowiązujący
XXVI.176.2017 2017-03-02 w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilawa na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów TAK Uchwalony obowiązujący
XXVI.175.2017 2017-03-02 w sprawie określenia kryteriów naboru uczniów zamieszkałych poza obwodem szkolnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilawa, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów TAK Uchwalony obowiązujący
XXV.169.2017 2017-02-02 w sprawie nadania nazwy drodze publicznej TAK Uchwalony obowiązujący
XXV.168.2017 2017-02-02 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pilawa na lata 2017-2021 TAK Uchwalony obowiązujący
XXIV.160.2016 2016-12-29 w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilawa TAK Uchwalony obowiązujący
XXIV.159.2016 2016-12-29 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Pilawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania TAK Uchwalony obowiązujący
XXIII.146.2016 2016-11-29 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pilawa na lata 2017-2021 TAK Uchwalony obowiązujący
XXIII.145.2016 2016-11-29 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi TAK Uchwalony obowiązujący
XXIII.144.2016 2016-11-29 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Pilawa TAK Uchwalony obowiązujący
XXII.141.2016 2016-11-07 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej TAK Uchwalony obowiązujący
XXI.133.2016 2016-09-30 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej TAK Uchwalony oczekujący
XXI.132.2016 2016-09-30 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia