wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto i Gmina Pilawa

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
X.69.2019 2019-06-28 w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody TAK Uchwalony oczekujący
IX.65.2019 2019-06-07 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilawa, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r TAK Uchwalony oczekujący
VIII.56.2019 2019-05-23 w sprawie uchwalenia Lokalnego programu pomocy społecznej dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych TAK Uchwalony oczekujący
VII.51.2019 2019-04-16 w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Pilawie TAK Uchwalony obowiązujący
VI.48.2019 2019-04-04 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa TAK Uchwalony obowiązujący
V.45.2019 2019-03-15 zmieniająca uchwałę w sprawie programu osłonowego w zakresie dożywiania dla Miasta i Gminy Pilawa ĄPosiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 TAK Uchwalony obowiązujący
V.44.2019 2019-03-15 zmieniająca uchwałę w sprawie zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletni programem rządowym ĄPosiłek w szkole i w domuÓ na lata 2019-2023. TAK Uchwalony obowiązujący
V.43.2019 2019-03-15 zmieniającą uchwałę w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego TAK Uchwalony obowiązujący
V.41.2019 2019-03-15 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Miasto i Gminę Pilawa publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych TAK Uchwalony obowiązujący
V.39.2019 2019-03-15 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Pilawa TAK Uchwalony obowiązujący
V.38.2019 2019-03-15 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pilawa na 2019 rok TAK Uchwalony obowiązujący
V.37.2019 2019-03-15 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, TAK Uchwalony obowiązujący
V.33.2019 2019-03-15 w sprawie wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na drodze powiatowej 1315W w m. Jaźwiny TAK Uchwalony obowiązujący
IV.26.2019 2019-01-25 w sprawie programu osłonowego w zakresie dożywiania dla Miasta i Gminy Pilawa ĄPosiłek w szkole i w domuÓ na lata 2019-2023 TAK Uchwalony obowiązujący
IV.25.2019 2019-01-25 w sprawie zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletni programem rządowym ĄPosiłek w szkole i w domuÓ na lata 2019-2023 TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia