wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto i Gmina Pilawa

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XVII.116.2019 2019-12-30 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pilawa TAK Uchwalony oczekujący
XVI.115.2019 2019-12-12 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Pilawa na rok szkolny 2019/2020 TAK Uchwalony oczekujący
XVI.114.2019 2019-12-12 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi TAK Uchwalony oczekujący
XV.103.2019 2019-11-29 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów TAK Uchwalony oczekujący
XV.102.2019 2019-11-29 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Pilawa TAK Uchwalony oczekujący
XV.101.2019 2019-11-29 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Pilawa TAK Uchwalony obowiązujący
XIV.94.2019 2019-10-30 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Trąbki TAK Uchwalony oczekujący
XIV.93.2019 2019-10-30 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pilawa TAK Uchwalony oczekujący
XIII.84.2019 2019-09-12 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pilawa TAK Uchwalony oczekujący
XI.76.2019 2019-07-18 w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi gminnej TAK Uchwalony oczekujący
X.69.2019 2019-06-28 w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody TAK Uchwalony oczekujący
IX.65.2019 2019-06-07 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilawa, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r TAK Uchwalony oczekujący
VIII.56.2019 2019-05-23 w sprawie uchwalenia Lokalnego programu pomocy społecznej dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych TAK Uchwalony oczekujący
VII.51.2019 2019-04-16 w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Pilawie TAK Uchwalony obowiązujący
VI.48.2019 2019-04-04 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia