wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto i Gmina Pilawa

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XX.144.2020 2020-03-27 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pilawa TAK Uchwalony oczekujący
XIX.141.2020 2020-03-10 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pilawa na 2020 rok TAK Uchwalony oczekujący
XIX.139.2020 2020-03-10 zmieniająca uchwałę w sprawie określania wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg TAK Uchwalony oczekujący
XVIII.128.2020 2020-02-06 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Połecznej w Pilawie TAK Uchwalony oczekujący
XVII.116.2019 2019-12-30 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pilawa TAK Uchwalony oczekujący
XVI.115.2019 2019-12-12 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Pilawa na rok szkolny 2019/2020 TAK Uchwalony oczekujący
XVI.114.2019 2019-12-12 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi TAK Uchwalony oczekujący
XV.103.2019 2019-11-29 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów TAK Uchwalony oczekujący
XV.102.2019 2019-11-29 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Pilawa TAK Uchwalony oczekujący
XV.101.2019 2019-11-29 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Pilawa TAK Uchwalony obowiązujący
XIV.94.2019 2019-10-30 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Trąbki TAK Uchwalony oczekujący
XIV.93.2019 2019-10-30 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pilawa TAK Uchwalony oczekujący
XIII.84.2019 2019-09-12 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pilawa TAK Uchwalony oczekujący
XI.76.2019 2019-07-18 w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi gminnej TAK Uchwalony oczekujący
X.69.2019 2019-06-28 w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody TAK Uchwalony oczekujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia