wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto i Gmina Pilawa

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
35.2019 2019-06-10 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursuna kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Trąbkach NIE Uchwalony obowiązujący
34.2019 2019-06-10 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursuna kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gocławiu NIE Uchwalony obowiązujący
33.2019 2019-06-10 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursuna kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Pilawie NIE Uchwalony obowiązujący
23.2019 2019-04-17 Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa z dnia 17.04.2019r. w sprawe ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Miasta i Gminy Pilawa NIE 0
18.2019 2019-04-02 Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych sektorowych, których wartość jest niższa od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) NIE Uchwalony obowiązujący
13.2019 2019-03-12 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Pilawie NIE Uchwalony obowiązujący
8.2019 2019-02-25 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa i organów samorządu mieszkańców NIE Uchwalony obowiązujący
3.2019 2019-01-25 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Pilawa w roku 2019 NIE Uchwalony obowiązujący
2.2019 2019-01-24 Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko ds. obsługi kasy NIE Uchwalony obowiązujący
1.2019 2019-01-02 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej NIE Uchwalony obowiązujący
72.2018 2018-10-19 Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko ds. centralizacji rozliczeń podatku VAT i kontroli zarządczej NIE Uchwalony obowiązujący
31.2018 2018-04-30 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej NIE Uchwalony obowiązujący
23.2018 2018-04-03 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko ds. księgowości podatkowej NIE Uchwalony obowiązujący
12.2018 2018-02-22 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Pilawie oraz na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Pilawa NIE Uchwalony obowiązujący
11.2018 2018-02-22 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia