wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto i Gmina Pilawa

Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
VI.48.2019 2019-04-04 w sprawie poboru podatków w drodze inkasa TAK Uchwalony obowiązujący
IV.20.2019 2019-01-25 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej TAK Uchwalony obowiązujący
III.10.2018 2018-12-17 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi TAK Uchwalony obowiązujący
XLI.275.2018 2018-07-19 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIX.260.2018 2018-04-26 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Miasto i Gminę Pilawa publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVIII.254.2018 2018-03-26 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Miasto i Gminę Pilawa publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych TAK Uchwalony oczekujący
XXXVI.232.2017 2017-12-27 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej TAK Uchwalony obowiązujący
XXVII.183.2017 2017-03-30 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków w ramach pomocy de minimis w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy TAK Uchwalony obowiązujący
XXIV.160.2016 2016-12-29 w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pilawa TAK Uchwalony obowiązujący
XXIII.145.2016 2016-11-29 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi TAK Uchwalony obowiązujący
XXIII.144.2016 2016-11-29 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Pilawa TAK Uchwalony obowiązujący
XIII.74.2015 2015-12-01 w sprawie wzoru informacji o przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji na podatek leśny, rolny i od nieruchomości. TAK Uchwalony obowiązujący
XIII.73.2015 2015-12-01 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej TAK Uchwalony obowiązujący
XIII.72.2015 2015-12-01 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi TAK Uchwalony obowiązujący
XIII.70.2015 2015-12-01 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5 Ostatnia