wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Zespół Oświatowy w Radomyśli

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Pełna nazwa jednostki: Zespół Oświatowy w Radomyśli
Adres jednostki: 08-112 Wiśniew, Radomyśl Nr 46
Kod terytorialny GUS:
NIP: GIM 8212327939, SP 8212171957
REGON: SP 001137422, ZO 712570210, GIM 712544476
Numer rachunku bankowego: RACHUNEK URZ DU GMINY W WIŚNIEWIE 22919800030100154420010001
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP:
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji:
Data wytworzenia informacji: 2016-01-08
Data udostępnienia informacji: 2016-01-18

 Informacje ogólne o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w jednostce

Stan na dzień:
Zatrudnienie ogółem (osoby): 0
Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty: 0
Liczba stanowisk kierowniczych: 0
Średnie wynagrodzenie netto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych: brak informacji
Średnie wynagrodzenie netto w jednostce: brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto w jednostce: brak informacji

 Pozostałe informacje o jednostce

StatusPrawny lub forma prawna: Jednostka organizacyjne gminy.
Nazwa organu tworzącego: Rada Gminy w Wiśniewie
Akt tworzący: Uchwała Nr VIII/48/03 Rady Gminy Wiśniew z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia Zespołu Oświatowego w Radomyśli
Liczba zatrudnionych: 21
Przedmiot działania i kompetencje: Nauczanie, opieka dydaktyczna i wychowawcza nad uczniami.
Informacje o użytkownikach: Uczniowie objęci obowiązkiem nauczania i środowisko zamieszkujące na tym z terenie.
Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej: Budżet szkoły jest częścią budżetu gminy Wiśniew, uchwalany przez Radę Gminy na dany rok kalendarzowy. Fundusze pozyskiwane sa także ze składki na Radę Rodziców i od sponsorów.
Informacje dodatkowe o działalności: W skład ZO w Radomyśli wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Radomyśli (NIP 8212171957) (REGON 001137422) Publiczne Gimnazjum w Radomyśli (NIP 8212327939) (REGON 712544476)
Majątek, którym dysponuje: Obiekt szkolny, plac szkolny z boiskiem trawiastym do piłki nożnej
Struktura własnościowa: Własność komunalna gminy.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2016-02-03
Data udostępnienia informacji 2016-02-03