wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcach

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Pełna nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcach
Adres jednostki: 08-110 Siedlce, Siedlce
Kod terytorialny GUS:
NIP: 8211022126
REGON:
Numer rachunku bankowego:
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP: Barbara Myrcha
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji: Barbara Myrcha
Data wytworzenia informacji: 2018-05-14
Data udostępnienia informacji: 2018-05-14

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Barbara Myrcha
Od kiedy zatrudniony w jednostce: 1990-06-01
Czy pracownik jednostki: Tak
Poziom wykształcenia: Wyższe
Szczegółowe informacjie o kierowniku jednostki: Pokaż

 Informacje ogólne o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w jednostce

Stan na dzień:
Zatrudnienie ogółem (osoby): 14
Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty: 14
Liczba stanowisk kierowniczych: 1
Średnie wynagrodzenie netto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych: brak informacji
Średnie wynagrodzenie netto w jednostce: brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto w jednostce: brak informacji

 Pozostałe informacje o jednostce

Nazwa organu tworzącego: Rada Gminy Siedlce
Liczba zatrudnionych: 14
Przedmiot działania i kompetencje: Pomoc osobom potrzebującym na terenie Gminy Siedlce
Informacje dodatkowe o działalności: Ośrodek Pomocy Społecznej utworzony został uchwałą Nr XIII/58/91 Rady Gminy w Siedlcach z dnia 30 grudnia 1991roku , jest jednostką organizacyjną Gminy Siedlce. Obszarem działania Ośrodka jest teren gminy Siedlce. Ośrodek ma swoją siedzibę w mieście Siedlce w budynku Urzędu Gminy Siedlce przy ul. Asłanowicza 10. Celem działania OPS jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Barbara Myrcha
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Barbara Myrcha
Data wytworzenia informacji 2018-05-14, 2016-08-26
Data udostępnienia informacji 2018-05-14, 2016-08-26