wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Cycowie

Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXXVII/335/23 2023-04-20 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków NIE Uchwalony obowiązujący
XXXVI/325/23 2023-02-23 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVI/323/23 2023-02-23 w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVI/322/23 2023-02-23 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIV/303/22 2022-11-24 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Cyców na rok 2023 TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIV/302/22 2022-11-24 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Cyców na rok 2023 TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIV/301/22 2022-11-24 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok TAK Uchwalony obowiązujący
XXIX/273/22 2022-05-27 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków NIE Uchwalony obowiązujący
XXVIII/265/22 2022-03-29 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w żłobku prowadzonym przez Gminę Cyców TAK 0
XXVI/246/21 2021-12-30 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Cyców na rok szkolny 2021/2022 TAK Uchwalony obowiązujący
XXV/237/21 2021-11-29 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Cyców na rok 2022 TAK Uchwalony obowiązujący
XXV/236/21 2021-11-29 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Cyców na rok 2022 TAK Uchwalony obowiązujący
XXV/235/21 2021-11-29 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok TAK Uchwalony obowiązujący
XXIV/223/21 2021-10-14 w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym TAK Uchwalony obowiązujący
XXIV/222/21 2021-10-14 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia